ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับตรงรวม 1,130คน
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เปิดรับตรงรวม1,130คน (เดลินิวส์)

          ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีประเภทรับตรงใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย รวม 1,130 คน ดังนี้
  

          คณะครุศาสตร์ (5 ปี) รับ 270 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาภาษาไทย  20 คน สังคมศึกษา 25 คน คณิตศาสตร์ 30 คน การศึกษาปฐมวัย 35 คน การประถมศึกษา 20 คน ภาษาอังกฤษ 30 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา 40 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 คน พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา 20 คน เทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี) 20 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี)  รับ 300 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 20  คน ชีววิทยาประยุกต์ 20 คน เคมี 10 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คนเทคโนโลยีการผลิต 20  คน เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 คน เทคโนโลยีก่อสร้าง 20 คน วิศวกรรมการผลิต 25 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 25 คน วิศวกรรมโยธา 25 คน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25 คน การจัดการทั่วไป 30 คน 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 ปี) รับ 280 คน  แบ่งเป็น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 20 คน ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 25 คน สารสนเทศศาสตร์ 20 คน ภาษาจีน 25 คน ศิลปะการดนตรี  25 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25 คน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 20 คน สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  20 คน นิติศาสตร์ 50 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 50 คน คณะวิทยาการจัดการ (4 ปี) รับ 210 คน แบ่งเป็น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 คน นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) 30 คน นิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์) 30 คน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30  คน การบัญชี 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน การตลาด 30 คน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย (4 ปี) รับ 70 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 20 คน มวยไทยศึกษา 20 คน การแพทย์แผนไทย  30 คน     

          ทั้งนี้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ทุกวัน 08.30-16.30 น.) หรือ รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมืองราชบุรี (จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น.) รร.นรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี (จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (เสาร์-อาทิตย์ 09.00-15.00 น.) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// academic.mcru.ac.th และส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70153 หรือดูรายละเอียด http://www.mcru.ac.th โทร. 0-3236-2493 หรือ 0-3226-1790-97 ต่อ 1402-4.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับตรงรวม 1,130คน โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2553 เวลา 11:38:07 358 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP