ทุน Young Professional Retailer ปี 57 รอบ 3


ทุน Young Professional Retailer ปี 57 รอบ 3

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Young Professional Retailer

       ทุน Young Professional Retailer ปี 57 รอบ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2557

       บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( CRC ) ได้จัดทำโครงการ Young Professional Retailer และโครงการ Maintenance Engineering เพื่อสร้างผู้จัดการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกและผู้จัดการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ

       โดยบริษัทฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร แบบเต็มจำนวน ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นอกจจากนี้ ยังจะได้โอกาสเรียนรู้ภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและฝึกงานภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัทฯ (ในกลุ่มธุรกิจ CRC) อีกด้วย

จำนวนทุน Young Professional Retailer

          รวม 500 ทุน

เปิดรับสมัครขอรับทุน Young Professional Retailer

          ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2557


คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุน Young Professional Retailer

          - อายุไม่เกิน 25 ปี มีบุคลิกภาพดี
          - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช., ปวส. (ทุกสาขาวิชา)
          - เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
          - สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว


สถานบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา


สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer จะได้รับ

          1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
          2. ฟรี ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
          3. มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 300-350 บาท/วัน
          4. มีงานรองรับทันทีที่สำเร็จการศึกษา


ช่องทางการสมัครขอรับทุน Young Professional Retailer

          ช่องทางที่ 1 : สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น

          ช่องทางที่ 2 : สมัครโดยตรงกับทางบริษัทฯ โดยส่งผ่านทาง e-mail ที่: youngretailer@central.co.th

          ช่องทางที่ 3 : ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์บริการการศึกษาและพาร์ทไทม์ (สมัครรับทุนเรียนฟรี)

                            บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
                            เลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2
                            ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน Young Professional Retailer ปี 57 รอบ 3 โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2557 เวลา 11:24:02 160 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP