ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แจกทุนเรียนดี รอบ 2 รับสมัคร 16 เม.ย. นี้


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แจกทุนเรียนดี รอบ 2 รับสมัคร 16 เม.ย. นี้

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แจกทุนเรียนดี รอบ 2 เปิดรับสมัคร 16 เมษายนนี้


         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แจกทุนเรียนดี ทุนไสว-สนั่น ทุนนักศึกษาเข้าใหม่เรียนดี ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557

         สำหรับรายละเอียดทุนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัคร รอบ 2 มีดังนี้

1. ทุนเรียนดีไสว-สนั่น

วัตถุประสงค์ :

              สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้รับทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
 
คุณสมบัติ :

              1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA 3.00 ขึ้นไป
              2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA 3.00 ขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก :

              สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน :

              1. ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
              2. ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเดือนละ 4,000 บาท

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :

              มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13


 2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

วัตถุประสงค์ :

              เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

คุณสมบัติ :

              1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA 3.00 ขึ้นไป
              2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA 3.00 ขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก :

              สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน :

              ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :

              1. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
              2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
              3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติ และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13


3. ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

วัตถุประสงค์ :

              เพื่อส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

คุณสมบัติ :

              นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

จำนวนเงินทุน :

              ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :

              มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แจกทุนเรียนดี รอบ 2 รับสมัคร 16 เม.ย. นี้


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, เฟซบุ๊ก ฝ่ายทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แจกทุนเรียนดี รอบ 2 รับสมัคร 16 เม.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2557 เวลา 10:39:51 335 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP