กอศ. แจกทุนเรียนต่อ ปวช.-ปวส. ให้เด็กชายแดนใต้ 801 ทุน


กอศ. แจกทุนเรียน ปวช.-ปวส.ให้เด็กชายแดนใต้ 801 ทุน


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบทุนเรียนสายอาชีวะ ในระดับ ปวช./ปวส. ให้นักเรียนในชายแดนภาคใต้ รวม 801 ทุน เปิดรับสมัคร 17-25 เมษายน 2557

              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เดินหน้านโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มอบทุนเรียนต่อสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้มีสิทธิ์รับทุนต้องเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และสงขลา) สามารถเลือกเรียนในเขตพื้นที่ฯ หรือนอกเขตพื้นที่ก็ได้

              ทั้งนี้ สถานศึกษานอกพื้นที่สังกัด สอศ. จำนวน 13 แห่ง จะรับนักศึกษาทุนจากโครงการนี้เข้าไปเรียนแห่งละ 2-4 คน เช่น ไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฝผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 คน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 2 คน กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง จำนวน 2 คน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 3 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ พังงา 3 คน

ขั้นตอนการขอทุน

              - ผู้สมัครรับทุน ต้องมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับรองความประพฤติ
              - ผู้สมัครรับทุนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้ามีผู้รับรองก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

              นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนต้องเรียนตามหลักสูตรของ สอศ. คือ ปวช. เรียน 3 ปี และ ปวส. เรียน 2 ปี โดยไม่ต้องกลับมาเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่อีกเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กอศ. แจกทุนเรียนต่อ ปวช.-ปวส. ให้เด็กชายแดนใต้ 801 ทุน โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2557 เวลา 09:42:19 174 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP