x close

ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุน ป.โท 4 ทุน


ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุน ป.โท 4 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ป.โท ประเทศนิวซีแลนด์ 4 ทุน


             ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แก่ผู้สนใจชาวไทย รวม 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์

             โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แก่ผู้สนใจชาวไทยจำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ แบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2558 นี้ สำหรับหลักสูตรปริญญาโท 4 กลุ่มสาขา มีรายละเอียด ดังนี้

             - Agriculture Development ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและการจัดการการเกษตร กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร ไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาชนบท

             - Disaster Risk Management เน้นด้าน Emergency Management

             - Private Sector Development ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การค้า พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารซัพพลายเชน รวมไปถึงสาขาการท่องเที่ยวและพลังงานหมุนเวียน

             - Public Sector Management ครอบคลุมสาขาวิชากฏหมาย กระบวนการยุติธรรม บริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

             สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันเพื่อรับทุน

             - มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

             - อายุไม่เกิน 40 ปี
             - มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย อย่างน้อย 2 ปี

             - ต้องไม่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ หรือ สัญชาติออสเตรเลีย

             - ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมานับถึงวันสมัคร

             - ไม่เคยจบการศึกษาในสาขาเดียวกัน และระดับเดียวกันกับสาขาที่ประกาศรับสมัครหรือเทียบเท่า (ผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขานี้สามารถสมัครได้)

             - ต้องมีผลการเรียนปริญญาตรี ในระดับดี

             - มีคะแนนสอบ IELTS (Academic) 6.5

             - สามารถเข้าศึกษาได้ในปีการศึกษาที่กำหนด และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทางสถาบันด้วย  
 
            ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nzembassy.com/thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ Sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หมายเลขโทรศัพท์ 02-254-2530 ต่อ 29ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก New Zealand Embassy - Bangkok, Thailand, nzembassy.comเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุน ป.โท 4 ทุน อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2557 เวลา 15:11:48 428 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP