ราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับตรง

ราชภัฏเพชรบุรี

ราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับตรง
(เดลินิวส์)

          ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบุรี เปิดเผยว่า มรภ.เพชรบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2553 ใน 7 คณะ สาขาวิชาละ 40 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พลศึกษา (4 ปี) วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 ปี) สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรมดนตรี (4 ปี) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นาฏยการแสดง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โปรแกรมธุรกิจโรงแรม โปรแกรมธุรกิจท่องเที่ยว โปรแกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ศิลปการออกแบบ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์โปรแกรมการปกครองท้องถิ่น โปรแกรมการบริหารรัฐกิจ
   
          คณะวิทยาการจัดการ (4 ปี) การจัดการทั่วไป การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด (เทียบโอนได้) การจัดการทั่วไป การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ปี) เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ (4 ปี) เคมี ชีววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะเทคโน โลยีการเกษตร (4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมเทคโนโลยีการผลิตพืช โปรแกรมการจัดการเกษตรเพื่อ การท่องเที่ยว
   
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอนได้) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภาคภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 โดยสมัครได้ 4 ช่องทาง คือ ที่ มรภ.เพชรบุรี ผ่านอาจารย์แนะแนวประจำโรงเรียน ที่ศูนย์เรียนรู้นอกสถานที่ตั้ง 5 แห่ง ได้แก่ รร.หัวหิน รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก รร.บางสะพานวิทยา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และสมัครผ่านเว็บไซต์ mis.pbru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-3249-3279 และ 0-3249-3312ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับตรง โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2553 เวลา 16:26:24 291 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP