กกอ. ถกรูปแบบรับตรงเล็งตัวช่วยนักเรียนตั้งองค์กลางประสาน

การสึกษา

"กกอ."ถกรูปแบบรับตรงเล็งตัวช่วยนร. ตั้งองค์กลางประสาน
(ข่าวสด)

         นาย สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการคัดเลือกฯ ได้วางกรอบการทำงาน พร้อมวางตุ๊กตาเบื้องต้นแล้ว โดยอาจมีการจัดตั้งองค์กรกลางมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานการรับตรงให้กับ นักเรียน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะมารับสมัครนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่จะได้ไม่ต้องไปวิ่งรอกสมัครด้วยตนเอง เหมือนปัจจุบันนี้ พร้อมทั้งองค์การกลางจะรวบรวมข้อมูลการรับของ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวและตัดสินใจ

         ดร.สุเมธ กล่าวว่า สำหรับวิธีการดำเนินการองค์กรกลางจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการสมัครครั้งเดียว พร้อมกันทั่วประเทศ และให้มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ ที่ให้เด็กสอบน้อยที่สุดหรือไม่ต้องสอบเลย โดยมหาวิทยาลัยอาจใช้องค์ประกอบการคัดเลือก เช่น คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย หรือ GPAX ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT และมหาวิทยาลัยอาจจะสอบอื่นๆ เพิ่มเติม หรือจะสอบสัมภาษณ์ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการครั้งนี้จะต้องมีกฎหมายรองรับอย่างการเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้องค์กรกลางมีอำนาจในการจัดการ มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่องค์กรกลางกำหนด ขึ้นด้วย

         "ส่วนการสมัครนั้นเด็กสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่องค์กรกลาง โดยเด็กเลือกสมัคร 5 สาขา/สถาบัน ตามลำดับความต้องการ มาที่องค์กรกลาง พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนประมวลข้อมูลส่งให้ มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ผู้สมัครเลือก โดยรัฐจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายการดำเนินสมัครให้ และเมื่อมหาวิทยาลัยตัดสินใจรับเด็กแล้วก็จะส่งรายชื่อเด็กกลับมายัง องค์กรกลาง เพื่อองค์กรกลางจะได้แจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน ทั้งนี้การคัดเลือกในรอบแรกหากมีที่นั่งเหลือ ให้ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกยื่นแสดงความต้องการสาขา/สถาบันได้ เป็นครั้งที่สอง แต่จะไม่เกิน 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ผมขอย้ำว่าข้อมูลนี้ยังไม่เป็นข้อยุติ เป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้น จากนี้จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจาก นักเรียน ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้สรุปภายในเดือนเม.ย. 2553 และคาดว่าอาจใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2554" ดร.สุเมธ กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกอ. ถกรูปแบบรับตรงเล็งตัวช่วยนักเรียนตั้งองค์กลางประสาน โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2553 เวลา 15:55:26 82 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP