ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ตรวจรายชื่อที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
แฟ้มภาพ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สอบบรรจุครู 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 สพฐ. ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยแล้ว ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ที่นี่

          ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 แล้ว ลองไปเช็กกันเลยว่า มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 หรือไม่


สอบบรรจุครู 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557

 ลำดับ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 
 
สปพ.
 
 1  กรุงเทพมหานคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 2  นนทบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 3  นนทบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 4  ปทุมธานี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 5  ปทุมธานี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 6  สมุทรสาคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 7  นราธิวาส เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 8  ปัตตานี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
9
 ชุมพร เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
10
 ชุมพร เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 11  นครศรีธรรมราช เขต 2  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 12  สุราษฎร์ธานี เขต 1   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 13  สุราษฎร์ธานี เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 14  สุราษฎร์ธานี เขต 3   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 15  กระบี่   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 16  ตรัง เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 17  พังงา   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 18  ภูเก็ต  
 19  ระนอง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 20  กาญจนบุรี เขต 1  
 21  กาญจนบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 22  กาญจนบุรี เขต 3   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 23  กาญจนบุรี เขต 4   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 24  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 25  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 26  ราชบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 27  ราชบุรี เขต 2  
 28  สมุทรสงคราม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 29  สุพรรณบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 30  สุพรรณบุรี เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 31  พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 32  พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 33  ลพบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 34  สระบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 35  อุทัยธานี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 36  กำแพงเพชร เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 37  กำแพงเพชร เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 38  ตาก เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 39  นครสวรรค์ เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 40  เพชรบูรณ์ เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 41  อุตรดิตถ์ เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 42  เชียงใหม่ เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 43  น่าน เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 44  แม่ฮ่องสอน เขต 1   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 45  แม่ฮ่องสอน เขต 2   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 46  สกลนคร เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 47  บึงกาฬ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 48  อุบลราชธานี เขต 3   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 49  นครราชสีมา เขต 4   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 50  นครราชสีมา เขต 5   
 
 51  นครราชสีมา เขต 6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 52  จันทบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 53  จันทบุรี เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 54  ชลบุรี เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 55  ชลบุรี เขต 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 56  ตราด   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 57  ระยอง เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 58  ระยอง เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 59  สระแก้ว เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 60  สระแก้ว เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 
สพม.

 61  สพม.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 62  สพม.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 63  สพม.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 64  สพม.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 65  สพม.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 66  สพม.6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 67  สพม.7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 68  สพม.8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 69  สพม.9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 70  สพม.10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 71  สพม.11  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 72  สพม.13  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 73  สพม.14  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 74  สพม.15  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 75  สพม.16  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 76  สพม.17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 77  สพม.18  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 78  สพม.19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 79  สพม.20  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 80  สพม.25  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 81  สพม.26  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 82  สพม.29  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 83  สพม.30  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 84  สพม.32  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 85  สพม.34  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 86  สพม.36  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 87  สพม.38  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 88  สพม.41  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 89  สพม.42  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557
 
สศศ. 

 90  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ตรวจรายชื่อที่นี่ โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2557 เวลา 15:46:07 141 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ตรวจรายชื่อที่นี่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP