x close

สอบบรรจุครู 2557 เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557


สอบบรรจุครู 2557 เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สอบบรรจุครู 2557 เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคมนี้ ดูรายชื่อ เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557

          หลังมีการประกาศสอบบรรจุครู 2557 ได้ไม่นาน ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศชื่อ เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 แล้ว อยากรู้ว่า เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 มีเขตไหนบ้าง ลองดูเลย


สอบบรรจุครู 2557 เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557

 ลำดับ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 ประกาศสอบบรรจุครู 2557 
 1  กรุงเทพมหานคร          รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557        
 2  นนทบุรี เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 3  นนทบุรี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 4  ปทุมธานี เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 5  ปทุมธานี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 6  สมุทรสาคร  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 7  นราธิวาส เขต 1  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 8  ปัตตานี เขต 2  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 9  ชุมพร เขต 1  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 10  นครศรีธรรมราช เขต 2  
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 11  สุราษฎร์ธานี เขต 1  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 12  สุราษฎร์ธานี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 13
 สุราษฎร์ธานี เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 14  ตรัง เขต 2  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 15  พังงา  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 16  ภูเก็ต  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 17  ระนอง  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 18  กาญจนบุรี เขต 1  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 19  กาญจนบุรี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 20  กาญจนบุรี เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 21  กาญจนบุรี เขต 4
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 22  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 23  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 24  ราชบุรี เขต 1  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 25  ราชบุรี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 26  สมุทรสงคราม  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 27  สุพรรณบุรี เขต 2  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 28  สุพรรณบุรี เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 29  พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 30  พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 31  ลพบุรี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 32  สระบุรี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 33  อุทัยธานี เขต 2  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 34  กำแพงเพชร เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 35  กำแพงเพชร เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 36  ตาก เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 37  นครสวรรค์ เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 38  เพชรบูรณ์ เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 39  อุตรดิตถ์ เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 40  เชียงใหม่ เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 41  น่าน เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 42  แม่ฮ่องสอน เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 43  แม่ฮ่องสอน เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 44  สกลนคร เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 45  บึงกาฬ
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 46  อุบลราชธานี เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 47  นครราชสีมา เขต 4
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 48  นครราชสีมา เขต 5
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 49  นครราชสีมา เขต 6
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 50  จันทบุรี เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 51  จันทบุรี เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 52  ชลบุรี เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 53  ชลบุรี เขต 3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 54  ตราด
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 55  ระยอง เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 56  ระยอง เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 57  สระแก้ว เขต 1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 58  สระแก้ว เขต 2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 59  สพม.1
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 60  สพม.2
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 61  สพม.3
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 62  สพม.4
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 63  สพม.5
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 64  สพม.6
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 65  สพม.7
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 66  สพม.8
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 67  สพม.9
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 68  สพม.10
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 69  สพม.11
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 70  สพม.13
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 71  สพม.14
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 72  สพม.15
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 73  สพม.16
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 74  สพม.17
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 75  สพม.18
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 76  สพม.19
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 77  สพม.20
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 78  สพม.25  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 79  สพม.26  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 80  สพม.29  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 81  สพม.30  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 82  สพม.32  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 83  สพม.34  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 84  สพม.36  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 85  สพม.38  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 86  สพม.41  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 87  สพม.42  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 88  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
    รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557   
 89  สพป.กระบี่  
 รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 90  สพป.ยะลา เขต 3  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
 91  สพป.ชุมพร เขต 2  รายละเอียด สอบบรรจุครู 2557
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอบบรรจุครู 2557 เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2557 เวลา 10:05:25 1,392 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP