2 ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 66
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 66 ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์แล้ว ได้แก่ นายวิริทธิ์พล  เอกอุฬารพันธ์ (แฟลช) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนางสาวณฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        โดยการคัดเลือก“ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว” นั้น พิจารณาจากทั้งบุคลิกภาพ รูปลักษณ์ การวางตัว กิริยามารยาท ผลการเรียน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและความรู้รอบตัว โดยมีคณะกรรมการจาก 3 ฝ่ายคือ คณาจารย์จากสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทุกคณะ องค์การบริหารนิสิตจุฬาฯ และ อดีตกลุ่มตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        นอกจากนี้ยังประกาศผลผู้อัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัยอีก 6 คน ซึ่งได้แก่ นายพูนพัฒน์ โลหารชุน (นิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายกิตติภัค ทีฆธนานนท์ (เบียร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นาย  ณัฐดนัย ใจเจตน์สุข(จ้ำ) คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งยังได้รับตำแหน่ง Popular Vote อีกด้วย นางสาวปิยะธิดา ชัยประสิทธิกุล (มิกิ) คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวรัชต์ธร ตีรณศักดิ์(ไพน์)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 และนางสาวนันท์นภัส ลีราภิรมย์(เพ็ญ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

        ทั้งยังประกาศผลการคัดเลือกผู้อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ 4 คนได้แก่ นางสาวพิมดาว พานิชสมัย (มัดหมี่) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายวนัท วุฒิกุลประพันธ์ (เอิร์ธ) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่1 นางสาวญาดา วิภาตวิทย์ (นิว) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และนายวสุท เตชะอิทธิพร (บอส) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

        ทั้งนี้ ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวและกลุ่มตัวแทนนิสิตจะเป็นตัวแทนในการอัญเชิญตราพระเกี้ยว อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66  ณ สนามศุภชลาศัย ในวันเสาร์ที่ 16มกราคม 2553 นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณีฯครั้งที่ 66 และเป็นตัวแทนนิสิตจุฬาฯในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งโครงการเลือดไม่แบ่งสี และโครงการสมุดทำมือเพื่อน้อง


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
CU Baka

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
2 ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 66 โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 17:35:43 423 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP