ธ.กรุงไทย มอบทุนเรียนต่อ ป.โท ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557ธ.กรุงไทย มอบทุนเรียนต่อ ป.โท ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ต่างประเทศ และในประเทศ ประจำปี 2557


       ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 รวมจำนวน 20 ทุน โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 มีนาคม 2557 สำหรับรายละเอียดทุนที่เปิดรับสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้


 ทุนการปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชา ดังนี้

       1. ด้าน Master of Business Administration หรือ MSc ด้าน Finance/ Marketing/ Accounting/ Risk Managemant/ Financial Engineering

       2. ด้าน Human Resource

       3. ด้าน Management Information System (MIS)

       4. ด้าน Operation Research

       5. ด้าน Economics

       6. ด้าน International Business

       7. ด้าน Banking and Financial Law

ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน สาขาวิชาดังนี้

       1. Master of Business Admistration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

       2. Master of Business Adminstration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       3. IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       4. Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

       5. Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       6. Master Program in Financial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       7. LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ธนาคารกรุงไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธ.กรุงไทย มอบทุนเรียนต่อ ป.โท ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2557 เวลา 15:03:57 279 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP