บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556จุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556

        บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยรายละเอียดและข้อกำหนดการรับสมัครทุน ดังนี้

ทุนที่เปิดรับสมัคร

           1. ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 3/2557 เป็นทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ร่วมระหว่างอาจารย์และนิสิต (รายละเอียด) (เกณฑ์ทุน) (สมัครทุน)

           2. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2557 เป็นทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต (ประกาศ) (สมัครทุน)

เปิดรับสมัครขอรับทุน

           - ตั้งแต่วันนี้ - 17 เมษายน 2557

การสมัครขอรับทุน

           1. กรอกข้อมูล Onlineที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 17 เมษายน 2557 โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการสมัคร พร้อมทั้ง Attach File สรุปประเด็น โครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กำหนดให้ถูกต้อง และในการ Attach File ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น

           2. ส่งใบสมัครที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร มายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สมัคร Online หากพ้นกำหนดดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย จะถือว่ายกเลิกการสมัคร

           3. บัณฑิตวิทยาลัย จะปิดระบบการรับสมัครในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2557

           4. บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่รับใบสมัครของผู้ที่กรอกข้อมูล Online ไม่ครบถ้วน และหากนิสิตไม่สามารถกรอกข้อมูลได้โปรดแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้น จะต้องสมัครขอรับทุนในครั้งต่อไป

ประกาศผลการพิจารณา

           - ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2557 เวลา 12:06:22 245 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP