รับตรง 54 จัดระบบใหม่ สอบได้ 5 สถาบันวางตุ๊กตารับตรง จัดระบบมหา'ลัย คาดทันใช้ปี 54 (ไทยโพสต์)

          "สุเมธ" เผยตุ๊กตารับตรงแบบใหม่ แก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ เตรียมเสนอ ครม.ออกระเบียบสำนักนายกฯ มีอำนาจบริหารจัดการ และมหา'ลัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

          ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการกำหนดรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรงว่า ขณะนี้คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการคัดเลือกได้วางกรอบการทำงาน พร้อมวางตุ๊กตาเบื้องต้นแล้ว โดยอาจจะมีการจัดตั้งองค์กรกลางมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานการรับตรงให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะมารับสมัครนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่จะสมัครเข้ารับตรงไม่ต้องไปวิ่งรอกสมัครด้วยตนเองเหมือนปัจจุบันนี้ โดยองค์กรกลางจะรวบรวมข้อมูลการรับของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวและตัดสินใจในการรับตรง

          ดร.สุเมธ กล่าวต่อว่า สำหรับวิธีการดำเนินการ องค์กรกลางจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการสมัครครั้งเดียวพร้อมกันทั่วประเทศ  และให้มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ให้เด็กสอบน้อยที่สุดหรือไม่ต้องสอบเลย โดยมหาวิทยาลัยอาจจะใช้องค์ประกอบการคัดเลือก เช่น คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ม.ปลาย หรือ GPAX ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET การทดสอบความถนัดทั่วไป  หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT และมหาวิทยาลัยอาจจะสอบวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม หรือจะสอบสัมภาษณ์ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการครั้งนี้จะต้องมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้องค์กรกลางมีอำนาจในการจัดการ มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่องค์กรกลางกำหนดขึ้นด้วย

          "ส่วนการสมัครนั้นเด็กสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่องค์กรกลาง โดยเด็กเลือกสมัคร 5  สาขา/สถาบัน  ตามลำดับความต้องการมาที่องค์กรกลางพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้น ก่อนประมวลข้อมูลส่งให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ผู้สมัครเลือก โดยรัฐจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสมัครให้ และเมื่อมหาวิทยาลัยตัดสินใจรับเด็กแล้วก็จะส่งรายชื่อเด็กกลับมายังองค์กรกลาง เพื่อองค์กรกลางจะได้แจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน ทั้งนี้ การคัดเลือกในรอบแรกหากมีที่นั่งเหลือ  ให้ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกยื่นแสดงความต้องการสาขา/สถาบันได้เป็นครั้งที่ 2 แต่จะไม่เกิน 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ผมขอย้ำว่าข้อมูลนี้ยังไม่เป็นข้อยุติ เป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้น จากนี้จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งจากนักเรีย ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายน 2553 และคาดว่าอาจใช้ได้ทันในปีการศึกษา  2554"  ดร.สุเมธกล่าว.ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบโดย Kapook.com

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 54 จัดระบบใหม่ สอบได้ 5 สถาบัน โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 12:13:25 118 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP