ทุนเรียนฟรี ระดับ ป.โท ที่เกาหลี จำนวน 20 ทุนทุนเรียนฟรี ระดับ ป.โท ที่เกาหลี จำนวน 20 ทุน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          Seoul National University มอบทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท ที่เกาหลี จำนวน 20 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2557

          Seoul National University ประกาศมอบทุนการศึกษา Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS) จำนวน 20 ทุน ให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกับ Seoul National University ในเดือนกันยายน 2557

          และราชชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดให้สมัครขอรับทุน มีรายละเอียด ดังนี้

             - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             - มหาวิทยาลัยมหิดล
             - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
             - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             - มหาวิทยาลัยศิลปากร
             - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เอกสารประกอบการสมัคร (อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ หรือ เกาหลี เท่านั้น)        

             - ใบสมัคร
             - เรียงความแสดงเจตจำนงและแผนการศึกษาของผู้สมัคร
             - จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Letter of Recommendation)
             - ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
             - สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
             - เอกสารแสดงความเป็นบิดามารดา เช่น สูติบัตร
             - จดหมายแสดงสถานะทางการเงิน (Statement)
             - พอร์ตฟอลิโอ (สำหรับสาขาวิชาเช่น ศิลปะ ดนตรี พละ)
             - เอกสารแสดงความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL iBt 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไป
             - ใบยืนยันผลการศึกษา

กำหนดการส่้งเอกสาร

          สามารถส่งเอกสาร จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 นี้ ได้ทาง Office of Admissions Seoul National University,1, Gwanak-ro,Gwanak-gu Seoul, Korea, 151-742

          และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://en.snu.ac.kr/notice?bm=v&bbsidx=119676


เอกสารการขอสมัครรับทุน

             - ใบสมัครขอรับทุน http://en.snu.ac.kr/notice?bm=v&bbsidx=119936
             - เอกสารทางการเงินของครอบครัว (Statement)

กำหนดการส่้งเอกสารขอสมัครรับทุน

          สามารถส่้งเอกสารขอสมัครรับทุนจะต้องส่งไปตามที่อยู่นี้ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 เท่านั้น ที่อยู่ Ms. GSFS Coordinator Office of International Affairs, Seoul National University, Bldg.152, 1 Gwanak-ro, Gwanak-guSeoul 151-742,Republic of Korea.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
en.snu.ac.krเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนเรียนฟรี ระดับ ป.โท ที่เกาหลี จำนวน 20 ทุน โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:44:23 265 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP