ปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นกลาง 2557 รับสมัคร 15-22 มิ.ย.


10 ข้อปฏิบัติที่ผู้สมัครสอบ gat pat 2557 ควรรู้

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


           ปฏิทินการสอบในระบบแอดมิชชั่นกลาง 2557 เปิดรับสมัครวันที่ 15-22 มิ.ย. ด้าน ทปอ. เตรียมเชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษากว่า 80 แห่ง ร่วมหาหนทางเยียวยานักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบ หลัง กยศ. ถูกตัดงบประมาณ 

           เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยเลื่อนช้าลงจากกำหนดเดิม 1 สัปดาห์ ดังนี้

ปฏิทินการสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2557

การสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557


           วันที่ 8-11 มีนาคม 2557 วันสอบใหม่
           วันที่ 24 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบ

การสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557

           วันที่ 12-23 มีนาคม 2557 วันเปิดรับสมัคร
           วันที่ 26-29 เมษายน วันสอบ
           วันที่ 29 พฤษภาคม ประกาศผลสอบ
 
           สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 
ปฏิทินระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)


           วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไปยัง สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์

           วันที่ 5-9 มิถุนายน 2557 นักเรียนแจ้งยื่นยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์

           วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ก่อนประกาศรายชื่อระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สอท. กำหนดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรง โครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง

           ส่วนรายละเอียดปฏิทินการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 มีกำหนดการดังนี้

ปฏิทินสอบระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557

           วันที่ 15-22 มิถุนายน 2557 เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

           วันที่ 15-24 มิถุนายน 2557 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย

           วันที่ 27–28 มิถุนายน 2557 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

           วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

           วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

            อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบประมาณนั้น ทปอ. จะขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปรวบรวมผลกระทบที่อาจจะเกิดกับนักศึกษาว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในการประชุม ทปอ. ครั้งต่อไป

            ขณะที่ นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ทาง กยศ. จะเชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา ประมาณ 80 แห่ง มาหารือถึงบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงาน กยศ. ปีการศึกษา 2557  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการหยิบยกปัญหาที่ กยศ. ถูกตัดงบประมาณปี 2557 จำนวน 6,700  ล้านบาท มาหารือด้วย
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นกลาง 2557 รับสมัคร 15-22 มิ.ย. โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:40:38 684 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP