ปฏิทินการสอบ Admissions 2553
          ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2553


กิจกรรม  

 

  สถานที่

 

  วัน  เดือน  ปี

         
- จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ    ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค *    7-20 เมษายน 2553
         
- รับสมัคร    ทาง http://www.cuas.or.th/    11-20 เมษายน 2553 
         
- ชำระเงินค่าสมัคร    ชำระผ่านธนาคารหรือ    11-22 เมษายน 2553 
     ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย    
         
- ผู้สมัครตรวจสอบความถูก    ทาง http://www.cuas.or.th/    12-25 เมษายน 2553 
ต้องของข้อมูลการสมัคร        
         
- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข    ทาง Fax หมายเลข 0-2576-5555,    12-27 เมษายน 2553
 ข้อมูลการสมัคร  

 0-2576-5777, 0-2354-5624,

   
     0-2354-5598    
         
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    ทาง http://www.cuas.or.th/    9 พฤษภาคม 2553 
 สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย        
         
- สอบสัมภาษณ์และ    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา    12-15 พฤษภาคม 2553 
 ตรวจร่างกาย    ที่สอบได้    
         
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า    ทาง http://www.cuas.or.th/    23 พฤษภาคม 2553
 ศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา         
         


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินการสอบ Admissions 2553 โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 16:55:28 128 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP