ม.อ. งดใช้ผลสอบ gat - pat สอบตรงภาคใต้ ปี 57

ม.อ. งดใช้ผลสอบ GAT - PAT ในการสอบตรงภาคใต้ ปี 57

           หลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้ผลสอบวิชา GAT และ PAT ร่วมกับผลคะแนนสอบข้อเขียนในวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบเอง ในคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ซึ่งการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เดิมจะสอบวันที่ 7-11 ธันวาคม 2556

           แต่เนื่องจากในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 เกิดเหตุการณ์การชุมนุมขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทำให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ออกไปเป็นระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และจะประกาศผลคะแนนในวันที่ 24 เมษายน 2557

           การเลื่อนสอบดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ฯ โดยวิธีรับตรง เนื่องจากไม่สามารถนำคะแนนมาใช้จัดลำดับที่และประกาศผลการสอบได้ทันตามปฏิทินการคัดเลือก และหากจะเลื่อนการจัดลำดับที่และประกาศผลรับตรงออกไปอีกจะล่าช้าเกินไป

           ที่ประชุมคณบดีจึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้ผลสอบวิชา GAT และ PAT เป็นคะแนนคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง เฉพาะปีการศึกษา 2557 สำหรับทุกรหัสสาขาวิชา

           สำหรับคณะที่มีความจำเป็นต้องทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอาหรับ ให้คณะดำเนินการจัดสอบเองในวันสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีการประกาศให้นักเรียนทราบก่อนกำหนดการเลือกคณะ/สาขาวิชา

           ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2557


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.อ. งดใช้ผลสอบ gat - pat สอบตรงภาคใต้ ปี 57 โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 14:30:57 117 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP