o-net จ่อปรับคะแนน วัดผลการเรียนเด็ก เริ่มปี 57 นี้

ปรับสัดส่วนใช้ผลสอบ O-Net ตัดสินผลการเรียนของนักเรียน

          ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

          รมว.ศธ.กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวเพื่อกำหนดให้โรงเรียนใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ให้ใช้สัดส่วนผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา  : ผลการทดสอบ O-Net ในสัดส่วน 70 : 30 และปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ในสัดส่วน 50 : 50นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/12/2556เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
o-net จ่อปรับคะแนน วัดผลการเรียนเด็ก เริ่มปี 57 นี้ โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55:26 139 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP