รับตรงเกษตร 57 เปิดรับสมัครสอบตรงเกษตร57 วันที่ 7-27 พ.ย. นี้รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57 เปิดรับสมัคร 7-27 พฤศจิกายน 2556

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยทำการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาเขตต่าง ๆ ถึง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,854 คน


คณะ/สาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับเข้าศึกษา

 ที่  คณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต  จำนวนรับ 
 วิทยาเขตบางเขน 
 1  คณะเกษตร 
 205
 2  คณะประมง  142
 3  คณะวนศาสตร์  60
 4  คณะวิทยาศาสตร์  360
 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,032
 6  คณะศึกษาศาสตร์  10
 7  คณะเศรษฐศาสตร์  180
 8  คณะสังคมศาสตร์  60
 9  คณะสัตวแพทยศาสตร์  30
 10  คณะอุตสาหกรรมศาสตร์  135
 11  คณะมนุษยศาสตร์  255
 12  คณะบริหารธุรกิจ  200
 13  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 60
 14  คณะสิ่งแวดล้อม  20
   รวม  2,749
 วิทยาเขตกำแพงแสน 
 1  คณะเกษตร กำแพงแสน  80
 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  
 68
 3  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์  
 30
 4  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  137
 5  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30
   รวม  345
 วิทยาเขตศรีราชา 
 1  คณะวิทยาการจัดการ  560
 2  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  80
 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  60
 4  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  40
 5  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  20
   รวม  760
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 200
 2  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  510
 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  290
   รวม  1,000
   รวมทั้งสิ้น  4,854


ปฏิทินรับตรง ม.เกษตร 57

 ขั้นตอนการดำเนินงาน  วัน/เดือน/ปี  หมายเหตุ
 รับสมัคร Online/พิมพ์ใบชำระเงิน  7-27 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/ 
 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร  8-28 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
และสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
 11-29 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  1-27 ต.ค. 2556  //www.niets.or.th/
 สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  1-24 พ.ย. 2556  //www.niets.or.th/
 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  7-10 ธ.ค. 2556  ตามศูนย์สอบที่กำหนด
 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา  4-5 ธ.ค. 2556  ตามศูนย์สอบที่กำหนด
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  19 ม.ค. 2557  //www.niets.or.th/
 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  11 ก.พ. 2557  //www.niets.or.th/
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์
ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
 6 มี.ค. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  18 มี.ค. 2557  คณะ/วิทยาเขต ที่ผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  24 มี.ค. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาผ่าน Website
และรับรหัสยืนยันตัวบุคคลทาง E-mail
 1-8 เม.ย. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house ทาง Website
 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 2557  //www.cuas.or.th/
 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน
Clearing-house และตัดสิทธิ์การสมัคร Admissions
 5 มิ.ย. 2557  //www.cuas.or.th/
 รับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่  7 ก.ค. 2557  รายละเอียดอื่น ๆ
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://admission.ku.ac.th/


ตารางเกณฑ์การพิจารณาการรับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57

รับตรง ม.เกษตร 57


คลิกดู ตารางเกณฑ์การพิจารณาการรับตรง ม.เกษตร 57 ขนาดใหญ่ ได้ที่นี่ 


            ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 02-942-8293-5, 02-942-8059-62 ต่อ 207


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับตรงเกษตร 57 เปิดรับสมัครสอบตรงเกษตร57 วันที่ 7-27 พ.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 12:35:17 281 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรงเกษตร 57 เปิดรับสมัครสอบตรงเกษตร57 วันที่ 7-27 พ.ย. นี้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP