รับตรงมหิดล 57 เปิดกำหนดสอบตรงมหิดลปี57รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557


เปิดกำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557

        มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบมหิดลรับตรง และ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ระบบมหิดลรับตรง

1. โครงการวิทยาเขต จำนวน 36 หลักสูตร รับ 488 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

              1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

              2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์

              3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

              4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม


2. โครงการพื้นที่ จำนวน 14 หลักสูตร รับ 165 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด


3. โครงการพิเศษ จำนวน 25 หลักสูตร รับ 240 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด


4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร รับ 40 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

       - รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน


5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 32 หลักสูตร รับ 1,176 คน

คุณสมบัติเฉพาะ


       - เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่น และสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีศักยภาพในสาขานั้นเพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่


กำหนดการ

รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

       2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านกีฬา และศิลปะ)

       3. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส


2. หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันแพทยศาสตร์

       1. โครงการวิทยาเขต (รับเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

       2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และศิลปะ)

       3. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (รับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษา ม.4-6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด อำนาจเจิรญ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)


3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล คลิก ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่นี่


กำหนดการ

รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557

คลิกอ่านรายละเอีัยด รับตรง 57 เปิดกำหนดการรับตรง ม.มหิดล 2557 ที่นี่ ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
รับตรงมหิดล 57 เปิดกำหนดสอบตรงมหิดลปี57 โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2556 เวลา 16:26:21 99 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรงมหิดล 57 เปิดกำหนดสอบตรงมหิดลปี57 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP