รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว


รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว


กำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว


          มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิธีทั่วไป

          รับเฉพาะผู้ที่กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์


2. โครงการความสามารถทางด้านกีฬา


          สำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งระดับตัวแทนภาคขึ้นไป คัดเลือกโดยทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์


3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม (เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

          สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 แผนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์


4. โครงการรับนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

          รับผู้กำลังศึกษา ม. 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง


5. โครงการเพชรศิลป์

          รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือการแสดง ด้านใดด้านหนึ่ง คัดเลือกโดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์


6. โครงการเชิญเชิญ

          รับผู้กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คัดเลือกโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย


7. โครงการรับนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี

          รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 คัดเลือกโดยคณะกรรมการจาก สพฐ


8. โครงการรับนิสิตโควต้าเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค

          รับผู้กำลังศึกษา ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และกำลังศึกษาในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ยกเว้นภาคใต้ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณรับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2556 เวลา 00:07:50 101 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 มาแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP