x close

ฟ้อง มร.ชม. เบี้ยวปรับเงินเดือน พนง. มหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.ฟ้อง มร.ชม. เบี้ยวปรับเงินเดือน พนง. มหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไำม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

       
  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) ฟ้องศาลปกครอง หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบี้ยวปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีที่ มร.ชม. ไม่ดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

         ทั้งนี้ จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร เปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 สิงหาคม 2556) ตนจะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมติสภามหาวิทยาลัยและคำสั่งของอธิการบดี มร.ชม. ที่ได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ แต่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยประเด็นที่จะยื่นฟ้อง มีดังนี้

         1. การปรับฐานเงินเดือนใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ได้เพิ่มจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หรือสาย ก. เป็น 1.7 เท่าของเงินเดือน และสายสนับสนุน หรือสาย ข. เป็น 1.5 เท่า ตามมติ ครม.

         2. มร.ชม. ได้มีคำสั่งการตกเบิกเงินชดเชยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555-31 พฤษภาคม 2556 โดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากมติ ครม. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยต้องปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้สัมพันธ์กับฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแรกบรรจุ ซึ่งต้องรวมการคูณ สาย ก. 1.7 เท่า และสาย ข. 1.5 เท่า โดยมหาวิทยาลัยจะต้องตกเบิกเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามมติ ครม. วันที่ 31 มกราคม 2555

         3. ในส่วน 0.2% หักไว้เพื่อจัดสวัสดิการ แต่ที่ผ่านมา มร.ชม. กลับนำไปใช้จ่ายเป็นค่าตำแหน่งทางวิชาการ เงินสมทบประกันสังคม ซึ่งเป็นส่วนที่นายจ้างควรต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


         ซึ่งหลังจากยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเรียบร้อยแล้ว จะแจกจ่ายสำนวนฟ้องดังกล่าว ให้แก่ เครือข่ายคณาจารย์ทั่วประเทศใช้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหากใครเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะถือเป็นคดีเดียวกันอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟ้อง มร.ชม. เบี้ยวปรับเงินเดือน พนง. มหาวิทยาลัย ตามมติ ครม. อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2556 เวลา 13:17:23 1,723 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP