รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดปฏิทินรับตรง 57 แล้วจ้า

          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยีการจัดการ

          เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงทำการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร ทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของสมัคร

           1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า

           1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25

           หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00


กำหนดการรับสมัคร

 วัน/เดือน/ปี
 รายละเอียด  สถานที่
 วันที่ 1 สิงหาคม - 31 กันยายน 2556  สมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งเอกสารการสมัครที่สถาบัน หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์  สมัครสอบ ผ่านเว็บไซต์ //reg.siit.tu.ac.th
 วันที่ 4 ตุลาคม 2556  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ  เว็บไซต์ //www.siit.tu.ac.th
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 1. ศูนย์สอบภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
 สถานที่สอบ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  2. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 สถานที่สอบ : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  3. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี  สถานที่สอบ : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  4. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.ภูเก็ต  สถานที่สอบ : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 วันที่ 11 ตุลาคม 2556  5. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สงขลา
 สถานที่สอบ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 วันที่ 25 ตุลาคม 2556  6. ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
 สถานที่สอบ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556                                     
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
และผู้ได้รับทุนการศึกษา
พร้อมกันทุกศูนย์สอบ
 เว็บไซต์ //www.siit.tu.ac.th
 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556  - รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
- ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557          
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 เดือนสิงหาคม 2557  เปิดภาคการศึกษา 1/2557  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร


คลิกดูรายละเอียด รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57 ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57 โพสต์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:06:44 75 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 57 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP