รับตรง แม่ฟ้าหลวง 57 มาแล้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง 2557 แบบรับตรงทั่วประเทศ

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  เกณฑ์คัดเลือก

               GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
               GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
               สอบสัมภาษณ์

  หลักสูตรที่เปิดรับ

          1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

               สาขาสาขาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
               สาขาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
               สาขาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) 
               สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
               สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
               สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
               สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
               สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
               สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
               สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
               สาขาเทคโนโลยีความงาม
               สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
               สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
               สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

          2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

               สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
               สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 

          3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

               สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
        
          4) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต           

               สาขาวิชากายภาพบำบัด

          5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

               สาขาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)

          6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต         
        
               สาขาพยาบาลศาสตร์

          7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

               สาขาบัญชี

          8) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

          9) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

               สาขาการจัดการท่องเที่ยว
               สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม) 
               สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
               สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) 
               สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) 
               สาขาบริหารธุรกิจ 
               สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

          10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

               สาขาภาษาอังกฤษ
               สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 
               สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)
               สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 
               สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน)
               สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

          11) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

               สาขาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)
               สาขาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

          12) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต         

               สาขานิติศาสตร์

  ปฏิทินการรับสมัครสอบ

 ลำดับ
 กำหนดการ 
 วัน/เดือน/ปี 
 1  สมัครทางออนไลน์ ผ่าน www.admission.mfu.ac.th  
 16 กันยายน - 18 กันยายน 2556 (15.00 น.)   
 2  ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 16 กันยายน - 18 กันยายน 2556
 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก www.admission.mfu.ac.th
 8 พฤศจิกายน 2556
 4  สอบข้อเขียน  23 พฤศจิกายน 2556
 5  สอบสัมภาษณ์  24 พฤศจิกายน 2556
 6  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  www.admission.mfu.ac.th
 20 ธันวาคม 2556
 7  ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  20 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
 8  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา ww.admission.mfu.ac.th  17 มกราคม 2557
 9  สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก ADMISSIONS  20 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2557
 10   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.admission.mfu.ac.th  10 มีนาคม 2557


คลิกดู รายละเอียด รับตรง แม่ฟ้าหลวง 57 ได้ที่นี่  


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรง แม่ฟ้าหลวง 57 มาแล้ว โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 00:07:16 175 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง แม่ฟ้าหลวง 57 มาแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP