เต้-แป้ง คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013เต้-แป้ง คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013

เต้-แป้ง คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          น้องเต้ ชยพัทธ์ คงทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ น้องแป้ง สุภัสสรา แววสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร์ คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          การประกวด KU Freshy Boy&Girl 2013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กับผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คณะ ที่จะมาประชันความสวย ความหล่อ ในงาน Freshy Day Freshy Night 2013 วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          โดยในรอบดังกล่าวมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คนและฝ่ายหญิง 15 คน ซึ่งผลการประกวด ปรากฎว่า ผู้ได้ตำแหน่ง Freshy Girl 2013 คือ น้องแป้ง สุภัสสรา แววสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร์ ขณะที่ ตำแหน่ง Freshy Boy 2013 ตกเป็นของ น้องเต้ ชยพัทธ์ คงทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์

          สำหรับผลการประกวดรางวัลอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

            รองอันดับ 1 Freshy Boy 2013 ได้แก่ น้องเน่ห์ ณัฐภัทร นันทยานา คณะสัตวแพทยศาสตร์

             รองอันดับ 1 Freshy Girl 2013 ได้แก่ น้องแอ้นท์ เสาวนิตย์ ณัฐวรวโรตม์ คณะบริหารธุรกิจ

            รองอันดับ 2 Freshy Boy 2013 ได้แก่ น้องอุ้ม วัฒนชัย ปาบขุมรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์

            รองอันดับ 2 Freshy Girl 2013 ได้แก่ น้องพริม ศุภณัฐสิริ ลัลาวัฒนพนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์

            Freshy Photogenic 2013 ได้แก่ น้องพลอยใส ธัญลักษณ์ โชคธนเดช คณะมนุษยศาสตร์

            Freshy Got talent 2013 ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์

            Boy Popular Vote 2013 ได้แก่ น้องเต้ ชยพัทธ์ คงทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์

            Girl popular Vote 2013 ได้แก่ น้องบิว ลลิษฏพร กุลเพชรประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์

            Freshy Perfect Skin 2013 ได้แก่ น้องแอ้นท์ เสาวนิตย์ ณัฐวรวโรตม์ คณะบริหารธุรกิจ

            Nokia smart freshy 2013 ได้แก่ น้องพริม ศุภณัฐสิริ ลัลาวัฒนพนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์

            ขวัญใจ อบ.ก. ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องฟลุค ณชพล ชอบรส คณะประมง

            ขวัญใจ อบ.ก. ฝ่ายหญิง ได้แก่ น้องแป้ง สุภัสสรา แววสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร์

            ขวัญใจ DAC ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องฟลุค ณชพล ชอบรส คณะประมง

            ขวัญใจ DAC ฝ่ายหญิง ได้แก่ น้องแอ้นท์ เสาวนิตย์ ณัฐวรวโรตม์ คณะบริหารธุรกิจ

            Freshy smart & Beauty 2013 ได้แก่ น้องเต้ ชยพัทธ์ คงทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์

          และนอกจากผลการประกวด KU Freshy Boy&Girl 2013 แล้ว ทีมงานกระปุกดอทคอม ยังมีภาพของน้อง ๆ ผู้เข้าประกวด KU Freshy Boy&Girl 2013 ทั้ง 30 คนมาให้ได้ชมอีกด้วย

B1 ทาย อัฐพล บุญค้ำชู คณะวนศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G1 บิ๊ว กมลนัทธ์ มรกตศรีวรรณ คณะวนศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B2 ฟอร์ส อรรถพล อ่างแก้ว คณะสิ่งแวดล้อม

Freshy Boy&Girl 2013

G2 นิ้ง วรัชยากร อิศรภักดี คณะสิ่งแวดล้อม

Freshy Boy&Girl 2013

B3 เต้ ชยพัทธ์ คงทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G3 บิว ลลิษฏพร กุลเพชรประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B4 แม็กกี้ รชต พิเชฐโชติ คณะบริหารธุรกิจ

Freshy Boy&Girl 2013

G4 แอ้นท์ เสาวนิตย์ ณัฐวรวโรตม์ คณะบริหารธุรกิจ

Freshy Boy&Girl 2013

B5 บิ๊ก ทศพร พิริยะเบญจวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G5 ส้มโอ ชฎาพร ประทุมแสง คณะวิทยาศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B6 ม่อน ศุภโชค โลห์บุญทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G6 มิล อุษาวดี ฤกษ์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B7 อุ้ย ภาธร ลีลานิรมล คณะวิศวกรรมศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G7 พริม ศุภณัฐสิริ ลัลาวัฒนพนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B8 อ๊อฟ วรรณพงศ์ ควรประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Freshy Boy&Girl 2013

G8 ไข่มุก ไพลิน ริ้วทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Freshy Boy&Girl 2013

B9 ฟลุค ณชพล ชอบรส คณะประมง

Freshy Boy&Girl 2013

G9 เอ๋ย โชติกา สีทา คณะประมง

Freshy Boy&Girl 2013

B10 เน่ห์ ณัฐภัทร นันทยานา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G10 พลอย ชญวรรณ สตันยสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B11 อุ้ม วัฒนชัย ปาบขุมรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G11 ฟ้าสวย ธนพร ปภัสราทร คณะศึกษาศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B12 ธีร์ ธีร์ โกศลกุล คณะมนุษยศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G12 พลอยใส ธัญลักษณ์ โชคธนเดช คณะมนุษยศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B13 บอส มุขพล ทองเที่ยงตรง คณะสังคมศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

G13 แป้ง สุภัสสรา แววสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร์

Freshy Boy&Girl 2013

B14 ต้อม เทพศิลา ปานดอนลาน คณะเกษตร

Freshy Boy&Girl 2013

G14 มายด์ ญาณินท์ ปุญญบาล คณะเกษตร

Freshy Boy&Girl 2013

B15 เซฟ พิสุทธิ์ วัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Freshy Boy&Girl 2013

G15 น้ำฟ้า ฉัตรลดา นุสธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Freshy Boy&Girl 2013


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เต้-แป้ง คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 โพสต์เมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 01:02:08 763 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP