รับตรง 57 ม.วลัยลักษณ์ รอบสุดท้าย ถึง 2 ก.ค. นี้ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับตรง รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557
 
           รับตรง 57 ม.วลัยลักษณ์ ล่าสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับตรง 2557 รอบสุดท้าย จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ดูรายละเอียด รับตรง 57 ม.วลัยลักษณ์ ได้ที่นี่

 
ประเภทรับตรง

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการรับเข้าศึกษา

         มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


จำนวนรับเข้าศึกษา

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรง และโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ 2557

หมายเหตุ :

           - เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

           - สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

           - หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

           - ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

           - ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ

           - ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

           - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท


การรับสมัคร

           รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 4 รอบ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรง และโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ 2557

หมายเหตุ :

           - สอบสัมภาษณ์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.

           - ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องทดสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันสอบสัมภาษณ์ (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดรูป เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ นำไปในวันสอบสัมภาษณ์)

           - การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ์

           - สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ในรอบนั้น ๆ จะต้องสมัครใหม่ และรอให้กรรมการนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้


คลิกอ่านรายละเอียด รับตรง 57 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่นี่ ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับตรง 57 ม.วลัยลักษณ์ รอบสุดท้าย ถึง 2 ก.ค. นี้ โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 14:52:20 137 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง 57 ม.วลัยลักษณ์ รอบสุดท้าย ถึง 2 ก.ค. นี้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP