เผยร่างปรับเงินเดือนครูเอกชน ป.เอก รับ 2 หมื่น-มีผลย้อนหลังต้นปี 56


เงินเดือนครู เผยร่าง ปรับเงินเดือนครู ป.เอก รับ 2 หมื่น


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
            กช. ไฟเขียวร่างปรับเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปริญญาเอก รับ 20,000 บาท ปริญญาโท รับ 16,400 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556

            วันนี้ (17 มิถุนายน 2556) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ตามคุณวุฒิ เพิ่มจากอัตราเดิมที่เคยปรับมาแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามนโยบายการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ดังนี้

            ระดับปริญญาเอกอัตราเดิม 19,000 บาท อัตราใหม่ 20,000 บาท

            ระดับปริญญาโท อัตราเดิม 15,300 บาท อัตราใหม่ 16,400 บาท

            ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราเดิม 12,480 บาท อัตราใหม่ 14,100 บาท

            ปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีและประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 อัตราเดิม 11,680 บาท อัตราใหม่ 13,300 บาท

            ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือนต่อจากวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า อัตราเดิม 9,640 บาท อัตราใหม่ 10,540 บาท

            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเดิม 9,300 บาท อัตราใหม่ 10,200 บาท

            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเดิม 8,640 บาท อัตราใหม่ 9,540 บาท

            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าอัตราเดิม 7,620 บาท อัตราใหม่ 8,300 บาท

            ระดับประกาศนียบัตร (ป.กศ.) ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าอัตราเดิม 7,150 บาท อัตราใหม่ 7,830 บาท

            วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6-8 อัตราเดิม 6,910 บาท อัตราใหม่ 7,590 บาท

            ด้าน นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ร่างประกาศดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปรับเงินปริญญาตรี 15,000 ของรัฐบาล ที่ได้มีการปรับเงินเดือนตั้งแต่ปี 2555 และจะปรับให้เต็มเพดาน 15,000 บาทในปี 2557

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เผยร่างปรับเงินเดือนครูเอกชน ป.เอก รับ 2 หมื่น-มีผลย้อนหลังต้นปี 56 โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 14:06:43 136 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เผยร่างปรับเงินเดือนครูเอกชน ป.เอก รับ 2 หมื่น-มีผลย้อนหลังต้นปี 56 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP