ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ม.เกษตร กำแพงแสน



เปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14

ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


          ในปัจจุบันนี้ วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่เริ่มมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ที่สนใจเข้ารับศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นจานวนมาก ทางสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการ "เปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประทศ ที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ ได้มาเรียนรู้การเรียนการสอน การทางานของสัตวแพทย์ในสายงานแขนงต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ระยะเวลา : วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556  (รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6)

สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

          1. กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          2. เป็นผู้มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
          3. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจาตัวร้ายแรง
          4. ผู้ปกครองรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ

**หมดเขตส่งใบสมัคร 7 มิถุนายนนี้


 คลิกดาวน์โหลด ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ได้ที่นี่ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ม.เกษตร กำแพงแสน โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:35:22 81 อ่าน
TOP