รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว!

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบแอดมิชชั่น 56 สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติดแอดมิชชั่น 56 กระปุกดอทคอมก็ขอยินดีด้วยนะคะ แต่น้อง ๆ คนไหนที่พลาดหวังก็อย่าเสียใจไปค่ะ เพราะตอนนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 56 อยู่ค่ะ

          และเพื่อไม่ให้น้อง ๆ ต้องพลาดโอกาสดี ๆ ไป ทีมงานกระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมลิงก์มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับตรงหลัง admission 56 มาให้น้อง ๆ ได้ลองเลือกดูกัน

คณะ/มหาวิทยาลัย                  วันรับสมัคร             
รายละเอียด       
 คณะวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ ม.ราชมงคลกรุงเทพ
 วันนี้ - 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ)
 วันนี้ - 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ม.ราชมงคลกรุงเทพ
 วันนี้ - 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร  วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชมงคลธัญบุรี     
 วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
 วันนี้ - 22 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา 5 คณะ
 วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 6 คณะ 32 สาขาวิชา  วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 คณะ
 60 สาขาวิชา
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษา 45 หลักสูตร
 วันนี้ - 5 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 8 คณะ
 วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษา 9 คณะ
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 13 คณะ 39 สาขาวิชา  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 27 คณะ
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ - 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 คณะ
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลศรีวิชัย  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชมงคลศรีวิชัย  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา  วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ  วันนี้ - 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ/การตลาด ม.อุบลราชธานี  วันนี้ - 15 พ.ค.56
คลิกที่นี่
 คณะบัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
 วิทยาเขตมุกดาหาร
 วันนี้ - 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ขอนแก่น  วันนี้ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์  วันนี้ - 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ - 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  วันนี้ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตกำแพงแสน
 วันนี้ - 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 ม.บูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)
 วันนี้ - 14 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ)
 วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 15 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณนิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วันนี้ - 16 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ - 16 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์  วันนี้ - 17 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 วันนี้ - 17 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์  วันนี้ - 17 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 คณะสารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี ม.อุบลราชธานี
 วันนี้ - 19 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (ภาคพิเศษ)
 วันนี้ - 20 มิ.ย.56
 คลิกที่นี่ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์  
 วันนี้ - 22 พ.ค.56
 คลิกที่นี่ 
 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์  วันนี้ - 31 พ.ค.56  คลิกที่นี่ 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเคมี
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วันนี้ - 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
 วันนี้ - 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่ 
 ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ
 วันนี้ - 31 พค.56  
คลิกที่นี่ 
 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 5 สำนักวิชา  วันนี้ - 20 พค.56  
คลิกที่นี่


รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว! โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:51:47 111 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรงหลัง admission 56 เริ่มแล้ว! ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP