น้องปลา คณะโบราณคดี คว้าตำแหน่ง Miss ASEAN Silpakorn 2013


Miss ASEAN Silpakorn 2013

Miss ASEAN Silpakorn 2013

Miss ASEAN Silpakorn 2013

Miss ASEAN Silpakorn 2013


         มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน 70 ปี ร่วมใจสู่อาเซียน (ASEAN Cultural Days) งานแสดงนิทรรศการศึกษา วัฒนธรรมของประเทศในแถบอาเซียน มุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน รวมถึงการประกวด Miss ASEAN Silpakorn 2013 ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 21 คน โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

         MISS ASEAN SILPAKORN 2013 ได้แก่ นางสาวรภิณญา ละครจันทร์ หรือ น้องปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์

         รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววิรัลพัชร ธนันประดิษฐ์กุล หรือ น้องพั้นซ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี

         รองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ ตั้งวิฑูรย์ หรือ น้องยุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์

         Miss Popularity ได้แก่ นางสาวปริยาภัทร สุวรรณนิกบะ หรือ น้องนายน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ

         สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาโดยวัดจากความสามารถ บุคลิกภาพ หน้าตา ความสามารถทางด้านภาษา และความรู้เกี่ยวกับ ASEAN เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากร


Miss ASEAN Silpakorn 2013
 นางสาวรภิณญา ละครจันทร์ หรือ น้องปลา MISS ASEAN SILPAKORN 2013

Miss ASEAN Silpakorn 2013
นางสาววิรัลพัชร ธนันประดิษฐ์กุล หรือ น้องพั้นซ์ รองอันดับ 1

Miss ASEAN Silpakorn 2013
นางสาวฐิติรัตน์ ตั้งวิฑูรย์ หรือ น้องยุ้ย รองอันดับ 2

Miss ASEAN Silpakorn 2013
นางสาวปริยาภัทร สุวรรณนิกบะ หรือ น้องนายน์ Miss Popularity

Miss ASEAN Silpakorn 2013

 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
น้องปลา คณะโบราณคดี คว้าตำแหน่ง Miss ASEAN Silpakorn 2013 โพสต์เมื่อ 29 เมษายน 2556 เวลา 18:18:57 243 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP