สพฐ. ชงปรับหลักสูตรใหม่ ป.1-2 เน้นภาษา ป.4-6 เน้นเลข


3 องค์กรมัธยม เสนอแยกโรงเรียนระดับมัธยมฯ จาก สพฐ.

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

           สพฐ. ชงปรับหลักสูตรใหม่ ป.1 - ป.2 เน้นภาษา ป.4 - ป.6 เน้นเลข เชื่อการปรับสัดส่วนเนื้อหาให้เหมาะตามวัย และการปรับโครงสร้างเวลาเรียน เพื่อเพิ่มกิจกรรมนอกห้อง ช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ของเด็กได้ครบทุกด้าน

          ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ในปีการศึกษา 2556 สพฐ. เตรียมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะทำการปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ด้วยการปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาการ และเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ เชื่อว่าการลดจำนวนชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน หากครูใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

          สำหรับการปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาการนั้น จะมีการปรับสัดส่วนการเรียนวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นด้วย โดยจะเน้นไปตามวัย อาทิ ระดับประถมต้นโดยเฉพาะ ป.1 - ป.2 จะเน้นการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาเป็นหลัก จนถึงระดับประถมปลาย จึงจะเพิ่มเติมทักษะด้านการคิดคำนวณ ส่วนระดับมัธยมต้น จะเพิ่มเติมทักษะในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็ก ๆ ขณะที่ในระดับมัธยมปลาย จะเน้นให้เด็กนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง

          และในส่วนของการปรับลดการบ้านนั้น สพฐ. ขอให้ครูผู้สอนสั่งการบ้านให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น และเหมาะสมแก่การให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน อาทิ การบ้านประเภททบทวน เพิ่มความชำนาญ เป็นต้น แต่หากเป็นการบ้านประเภทแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งอาจมีความซับซ้อนและยากเกินกว่าที่เด็กจะทำได้โดยลำพัง ควรเป็นงานที่ให้นักเรียนทำที่โรงเรียนโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงแทน

          อย่างไรก็ตาม สพฐ. เชื่อว่าสามารถเริ่มดำเนินการตามนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทันทีในปีการศึกษา 2556 และในระหว่างนี้ สพฐ. จะเร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำคู่มือสำหรับแจกครู เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การประเมินผลและการให้การบ้าน ตลอดจนการจัดอบรมครูให้เข้าใจเรื่องนี้ในเดือนปิดภาคเรียนเดือนเมษายนด้วย
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 สพฐ. ชงปรับหลักสูตรใหม่ ป.1-2 เน้นภาษา ป.4-6 เน้นเลข โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2556 เวลา 20:18:48 171 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สพฐ. ชงปรับหลักสูตรใหม่ ป.1-2 เน้นภาษา ป.4-6 เน้นเลข ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP