สพฐ. เปิดสัดส่วนรับเด็ก ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สพฐ. เปิดสัดส่วนรับเด็ก ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ เผยพบการแข่งขันสูงในหลายพื้นที่ทั้งเขตปริมณฑลและภูมิภาคอื่น ๆ 

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงแต่ละแห่ง ได้ระบุสัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 มาให้ สพฐ. แล้ว 

          รายละเอียดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 3 นนทบุรี –พระนครศรีอยุธยา 

          รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือก และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)  ในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกและคะแนนโอเน็ตนักเรียนทั่วไป 50% , รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.บางบัวทอง จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.เบญจมราชานุสรณ์ จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรีบุญยานนท์  จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี 

          รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกก สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ธัญรัตน์ สอบพื้นที่บริการ 50 % สอบทั่วไป 50% , รร.ธัญบุรี จับสลาก 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลาก 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.ปทุมวิไล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สายปัญญารังสิต สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% สอบทั่วไป 50% , รร.แก่งคอย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.สระบุรีวิทยาคม จับสลาก 5% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 50% , รร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จับสลาก 10% สอบพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 50% , รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 5 ชัยนาท-สิงห์บุรี-ลพบุรี-อ่างทอง 

          รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สิงห์บุรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ชัยบาดาล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีอ่างทอง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมสอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ  

          รร.ดัดดรุณี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จับสลาก 5% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 50% , รร.พนมสารคาม "พนมอดุลย์วิทยา" สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เตรียมอุดมศึกษาสมุทรปราการ จับสลาก 5% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 50% , รร.นวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40% , รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 25% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 30% , รร.สตรีสมุทรปราการ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สมุทรปราการ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 7 ปราจีนบุรี-สระแก้ว-นครนายก  

          รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นครนายกวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บ้านนา "นายกพิทยากรณ์" จับสลาก 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 40% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 30% , รร.สระแก้ว สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 8 ราชบุรี-กาญจนบุรี  

          รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลาก 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.กาญจนานุเคราะห์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วิสุทธรังษี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 9 นครปฐม-สุพรรณบุรี  

          รร.พระปฐมวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.รัตนโกสินทร์บวรนิเวศฯ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ราชินีบูรณะ สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40% , รร.กรรณสูตศึกษาลัย  สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สงวนหญิง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 10 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร 

          รร.เบญจมเทพอุทิศ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พรหมานุสรณ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ประจวบวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ถาวรานุกูล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สมุทรสาครบูรณะ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 11 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 

          รร.ศรียาภัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สวนศรีวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สวีวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สอาดเผดิมวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ไชยาวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พะแสงวิทยา สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40% , รร.พุนพินวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เมืองสุราษฎร์ธานี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เวียงสระ จับสลาก 5% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์ธานี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์พิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง  

          รร.กัลยาณีศรีธรรมราช สอบพื้นที่บริการ 95% สอบทั่วไป 5% , รร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40% , รร.ทุ่งสง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สอบพื้นที่บริการ 70% สอบทั่วไป 30% , รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช สอบพื้นที่บริการ 100% , รร.ปากพนัง สอบพื้นที่บริการ 70% สอบทั่วไป 30% , รร.สตรีทุ่งสง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พัทลุง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีพัทลุง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 13 กระบี่-ตรัง 

          รร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบพื้นที่บริการ 55% สอบทั่วไป 45% , รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40% , รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วิเชียรมาตุ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สภาราชินี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ห้วยยอด สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50 %

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 14 พังงา-ภูเก็ต-ระนอง 

          รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีภูเก็ต สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พิชัยรัตนคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีระนอง สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 15 นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา  

          รร.นราธิวาส จับสลาก 70% สอบทั่วไป 30% , รร.นราสิกขาลัย จับสลาก 70% สอบทั่วไป 30% , รร.เดชะปัตตนยานุกูล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เบญจมาราชูทิศ ปัตตานี สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20% , รร.คณะราษฎรบำรุง ยะลา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรียะลา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 16 สงขลา-สตูล 

          รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วรนารีเฉลิม สงขลา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 17 จันทบุรี-ตราด  

          รร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรียานุสรณ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ตราษตระการคุณ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 18 ชลบุรี-ระยอง  

          รร.ชลกันยานุกูล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ชลราษฎรอำรุง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บางละมุง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พนัสพิทยาคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรีราชา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สัตหีบวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.แกลง "วิทยสถาวร" จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บ้านค่าย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20% , รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วัดป่าประดู่ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ระยองวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เลย  

          รร.เลยพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรีสงครามวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 20 อุดรธานี  

          รร.สตรีราชินูทิศ จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 50% , รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.อุดรพิทยานุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 40%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 21 บึงกาฬ-หนองคาย 

          รร.ชุมพลโพนพิสัย จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 30% , รร.บึงกาฬ สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20% , รร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร  

          รร.ปิยะมหาราชาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.มุกดาหาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 23 สกลนคร  

          รร.สกลราชวิทยานุกูล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สว่างแดนดิน สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ธาตุนารายณ์วิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 24 กาฬสินธุ์  

          รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20% , รร.อนุกูลนารี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 25 ขอนแก่น  

          รร.กัลยาณวัตร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.แก่นนครวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ชุมแพศึกษา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นครขอนแก่น สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.น้ำพองศึกษา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บ้านไผ่ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หนองเรือวิทยา สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 26 มหาสาคาม 
 

          รร.ผดุงนารี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วาปีปทุม จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สารคามพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 27 ร้อยเอ็ด  

          รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีศึกษา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 28 ศรีสะเกษ-ยโสธร  

          รร.กันทรารมณ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.กันทรลักษณ์วิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ขุขันธ์ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรีษะเกษวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีสิริเกศ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ยโสธรพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ  

          รร.นารีนุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบพื้นที่บริการ 20% สอบทั่วไป 50% , รร.เบญจมมหาราช สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.อำนาจเจริญ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 30 ชัยภูมิ  

          รร.แก้งค้อวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.ภูเขียว จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีชัยภูมิ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31 นครราชสีมา 

          รร.บุญวัฒนา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบพื้นที่บริการ 25% สอบทั่วไป 50% , รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร จับสลากพื้นที่บริการ 40% สอบพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 20% , รร.ปากช่อง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สุรนารีวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พิมายพิทยา สอบพื้นที่บริการ 70% สอบทั่วไป 30% , รร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 บุรีรัมย์  

          รร.นางรอง สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ลำปายมาศ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 สุรินทร์  

          รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ประสาทวิทยาคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.รัตนบุรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สังขะ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สิรินธร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ศีขรภูมิพิสัย จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 50% , รร.สุรวิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบพื้นที่บริการ 45% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 34 เชียงใหม่ 

          รร.จอมทอง จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 50% , รร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.ยุพราชวิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วัฒโนทัยพายัพ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 35 ลำปาง-ลำพูน  

          รร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ลำปางกัลยาณี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.จักรคำคณาทร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ส่วนบุญโญปถัมมภ์ ลำพูน สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 36 เชียงราย-พะเยา  

          รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.เทิงวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พานพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 80% สอบทั่วไป 20% , รร.สามัคคีวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พะเยาพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 37 น่าน-แพร่  

          รร.ปัว สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีศรีน่าน สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นารีรัตน์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พิริยาลัย สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 ตาก-สุโขทัย  

          รร.ตากพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สรรพวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สวรรค์อนันต์วิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สุโขทัยวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.อุดมดรุณี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 

          รร.เฉลิมขวัญสตรี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พุทธชินราศพิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.อุตรดิตถ์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.อุตรดิตถ์ดรุณี สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 40 เพชรบูรณ์  

          รร.เพชรพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วิทยานุกูลนารี สอบพื้นที่บริการ 60% สอบทั่วไป 40% , รร.หล่มสักวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.หนองไผ่ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 41 กำแพงเพชร-พิจิตร  

          รร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.วัชรวิทยา สอบพื้นที่บริการ 70% สอบทั่วไป 30% , รร.ตะพานหิน สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.พิจิตรพิทยาคม สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี 

          รร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นครสวรรค์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.สตรีนครสวรรค์ สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% , รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบพื้นที่บริการ 30% สอบทั่วไป 50% , รร.หนองฉางวิทยา สอบพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


สพฐ. เปิดสัดส่วนรับเด็ก ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ โพสต์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 23:13:23 29 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สพฐ. เปิดสัดส่วนรับเด็ก ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP