มวล. รับสมัครเยาวชน ร่วมค่าย Marine Ecology ครั้งที่ 21มวล. รับสมัครเยาวชน ร่วมค่าย Marine Ecology ครั้งที่ 21

มวล. รับสมัครเยาวชน ร่วมค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ครั้งที่ 21

               สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม "โครงการจัดการสอนภาคฤดูร้อนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล" ครั้งที่ 21 (Marine Ecology Summer 2013) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต เพียง 30 คนเท่านั้น

        โครงการจัดการสอนภาคฤดูร้อนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทางทะเล รู้ถึงกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองในสาขาวิชานิเวศวิทยาทางทะเล และเพื่อสร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนของทรัพยากรในทะเล ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนมีหลายวิธีการ ทั้งการสอนบรรยาย การร่วมอภิปราย การค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน การเรียนภาคปฏิบัติ และการจัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ

        คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมค่ายฯ

          - ผ่านวิชานิเวศวิทยาเบื้องต้น และวิชาสัตว์ไร้กระดูกสันหลัง หรือเทียบเท่า

          - เป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 หรือกำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://stpark.wu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2602 โทรสาร 0-7567-2604 มือถือ 08-1891-3525 Email: tpitiwon@wu.ac.th


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มวล. รับสมัครเยาวชน ร่วมค่าย Marine Ecology ครั้งที่ 21 โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:19:25 133 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP