วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

        วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าในศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2556 

  คุณสมบัติ

          1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป) ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 28  คน (ทุนส่วนตัว) โดยเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555  หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)

          2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

               ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

               ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้ PAT 1 และ PAT 2

          3. ผู้สมัคร 

               เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 155  ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40  กก. 

               เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160  ซม. รอบอก เมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 ซม. เมื่อหายใจออก ไม่น้อยกว่า 77  ซม. 

          และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และสถานภาพโสด โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า16 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา (3 มิถุนายน 2556 )

 วิธีการสมัคร

          สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ทาง www.nursepolice.go.th และทาง www.nursepolice.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 20  กุมภาพันธ์ 2556  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350  บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร

          ทั้งนี้ จะประกาศผลการสอบทุกขั้นตอน ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และทาง website ดังกล่าว และผลการพิจารณาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2556 

 คุณสมบัติ

          1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

          2. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45  ปี (ทั้งนี้ ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา 3 มิถุนายน 2556)

          3. ผู้สมัคร 

               เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. 

               เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160  ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม. 

          และไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 การสมัคร

          จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ราคาชุดละ 100  บาท (ไม่จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์) หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.nursepolice.go.th โดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300  บาท หรือ กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลับพยาบาลตำรวจ แล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 15  มีนาคม 2556  เวลา เวลา 09.00 – 16.00 น.  โดยจะประกาศผลทุกขั้นตอนผ่าน Website ดังกล่าว

 คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่นี่  

 ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2556 คลิกเลย  


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

คิดอย่างไรกับเรื่อง: วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพยาบาลตำรวจ 2556 โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:52:09 403 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP