ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2555 ตรวจรายชื่อที่นี่          วานนี้ (28 มกราคม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทยอยประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2555 ในบางเขตแล้ว อยากรู้ว่ามีเขตไหนบ้าง ลองดูเลย


  ประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2555 


ลำดับ สพป./ สพม. เว็บไซต์เขต ประกาศผลสอบ
1 สพป.กระบี่ เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
2 สพป.กรุงเทพฯ เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
24 สพป.ชัยนาท เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
31 สพป.ระยอง เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
32 สพป.ราชบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต ประกาศรายชื่อ 
33 สพป.ราชบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต ประกาศรายชื่อ 
34 สพป.ลพบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
35 สพป.ลพบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
36 สพป.ลำปาง เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
37 สพป.ลำปาง เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
38 สพป.ลำปาง เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
39 สพป.ลำพูน เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
40 สพป.ลำพูน เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
41 สพป.เลย เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
42 สพป.เลย เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
43 สพป.เลย เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
48 สพป.สกลนคร เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
49 สพป.สกลนคร เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
50 สพป.สกลนคร เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
51 สพป.สงขลา เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
52 สพป.สงขลา เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
53 สพป.สงขลา เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
54 สพป.สตูล เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
55 สมุทรปราการ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
56 สมุทรปราการ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
57 สพป.สมุทรสงคราม เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
58 สพป.สมุทรสาคร เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
59 สพป.สระแก้ว เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
60 สพป.สระแก้ว เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
69 สพป.น่าน เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
70 สพป.น่าน เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
71 สพป.บึงกาฬ เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
78 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
79 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
81 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
82 สพป.ปัตตานี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
83 สพป.ปัตตานี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
84 สพป.ปัตตานี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
85 สพป.อยุธยา เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
86 สพป.อยุธยา เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
87 สพป.พะเยา เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
88 สพป.พะเยา เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
89 สพป.พังงา เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
90 สพป.พัทลุง เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
94 สพป.เชียงราย เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
95 สพป.เชียงราย เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
96 สพป.เชียงราย เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
103 สพป.ตรัง เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
104 สพป.ตรัง เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
105 สพป.ตราด เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
106 สพป.ตาก เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
107 สพป.ตาก เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
108 สพป.นครนายก เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
109 สพป.นครปฐม เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
110 สพป.นครปฐม เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
111 สพป.นครพนม เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
112 สพป.นครพนม เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
113 สพป.นครราชสีมา เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
114 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
115 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
116 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
117 สพป.นครราชสีมา เขต 5 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
118 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
119 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
124 สพป.สระบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
125 สพป.สระบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
126 สพป.สิงห์บุรี เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
127 สพป.สุโขทัย เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
128 สพป.สุโขท้ย เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
132 สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
135 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
136 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
137 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
138 สพป.หนองคาย เขต1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
139 สพป.หนองคาย เขต2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
140 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
141 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
142 สพป.อ่างทอง เว็บไซต์เขต รายชื่อ
143 สพป.อำนาจเจริญ เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
144 สพป.อุดรธานี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
145 สพป.อุดรธานี เขต 2 เว็บไซต์เขต ประกาศรายชื่อ 
146 สพป.อุดรธานี เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
147 สพป.อุดรธานี เขต 4 เว็บไซต์เขต ประกาศรายชื่อ  
148 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
149 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
150 สพป.อุทัยธานี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
151 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
154 สพป.พัทลุง เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
155 สพป.พิจิตร เขต 1 เว็บไซต์เขต ประกาศรายชื่อ  
156 สพป.พิจิตร เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
157 สพป.พิษณุโลก เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
158 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
159 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
160 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
161 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
165 สพป.แพร่ เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
166 สพป.แพร่ เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
167 สพป.ภูเก็ต เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
168 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
169 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
170 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ
171 สพป.มุกดาหาร เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
172 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
173 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
174 สพป.ยโสธร เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
175 สพป.ยโสธร เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
176 สพป.ยะลา เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
177 สพป.ยะลา เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
178 สพป.ยะลา เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
182 สพป.ระนอง เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
183 สพป.ระยอง เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
184 สพม. เขต 1 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
185 สพม. เขต 2 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
186 สพม. เขต 3 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
187 สพม. เขต 4 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
188 สพม. เขต 5 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
189 สพม. เขต 6 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
190 สพม. เขต 7 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
191 สพม. เขต 8 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
192 สพม. เขต 9 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
193 สพม. เขต 10 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
194 สพม. เขต 11 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
195 สพม. เขต 12 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
196 สพม. เขต 13 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
197 สพม. เขต 14 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
198 สพม. เขต 15 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
199 สพม. เขต 16 เว็บไซต์เขต รายชื่อ1, รายชื่อ2 
200 สพม. เขต 17 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
201 สพม. เขต 18 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
202 สพม. เขต 19 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
203 สพม. เขต 20 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
204 สพม. เขต 21 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
205 สพม. เขต 22 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
206 สพม. เขต 23 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
207 สพม. เขต 24 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
208 สพม. เขต 25 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
209 สพม. เขต 26 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
210 สพม. เขต 27 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
211 สพม. เขต 28 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
212 สพม. เขต 29 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
213 สพม. เขต 30 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
214 สพม. เขต 31 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
215 สพม. เขต 32 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
216 สพม. เขต 33 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
217 สพม. เขต 34 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
218 สพม. เขต 35 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
219 สพม. เขต 36 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
220 สพม. เขต 37 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
221 สพม. เขต 38 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
222 สพม. เขต 39 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
223 สพม. เขต 40 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
224 สพม. เขต 41 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
225 สพม. เขต 42 เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
226 สศศ. เว็บไซต์เขต รายชื่อ 
227 สศศ.(เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้)   รายชื่อ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2555 ตรวจรายชื่อที่นี่ โพสต์เมื่อ 29 มกราคม 2556 เวลา 11:51:50 435 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2555 ตรวจรายชื่อที่นี่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP