x close

สรุปแนวข้อสอบ O-NET 2556 มาแล้วจ้า
สรุปแนวข้อสอบ O-NET 2556 มาแล้วจ้า

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

           มาแล้วจ้า... น้อง ๆ ม. 6 คนไหนที่กำลังรอสรุปเนื้อหาที่จะออกในข้อสอบ O-NET 2556 อย่ารอช้ารีบเข้ามาดูกันเลยดีกว่า ว่าปีนี้ มีวิชาอะไรที่ออกสอบ O-NET บ้าง

           สำหรับรายละเอียดเนื้อหาที่จะออกสอบในแต่ละวิชา มีรายละเอียด ดังนี้

  วิชาภาษาไทย มีทั้งหมด 80 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               หลักการใช้ภาษา 25 ข้อ (25 คะแนน)
               การอ่าน 20 ข้อ (40 คะแนน)
               วรรณคดีและวรรณกรรม 15 ข้อ (15 คะแนน)
               การเขียน 13 ข้อ (13 คะแนน)
               การฟัง การดู และการพูด 7 ข้อ (7 คะแนน)

  วิชาสังคมศึกษา มีทั้งหมด 80 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 16 ข้อ (20 คะแนน)
               หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 16 ข้อ (20 คะแนน)
               เศรษฐศาสตร์ 16 ข้อ (20 คะแนน)
               ประวัติศาสตร์ 16 ข้อ (20 คะแนน)
               ภูมิศาสตร์ 16 ข้อ (20 คะแนน)

  วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 90 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               ภาษาเพื่อการสื่อสาร 33 ข้อ (33 คะแนน)
               ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 21 ข้อ (21 คะแนน)
               ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 21 ข้อ (21 คะแนน)
               ภาษาและวัฒนธรรม 15 ข้อ (25 คะแนน)

  วิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               พีชคณิต 19 ข้อ (47.50 คะแนน)
               การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 9 ข้อ (22.50 คะแนน)
               จำนวนและการดำเนินการ 8 ข้อ (20 คะแนน)
               การวัด 4 ข้อ (10 คะแนน)

  วิชาวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 90 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               สารและสมบัติของสาร 20 ข้อ (22 คะแนน)
               แรงและการเคลื่อนที่ 12 ข้อ (14 คะแนน)
               สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 12 ข้อ (12 คะแนน)
               ดาราศาสตร์และอวกาศ 11 ข้อ (13 คะแนน)
               กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 11 ข้อ (13 คะแนน)
               ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ (10 คะแนน)
               พลังงาน 8 ข้อ (8 คะแนน)
               ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ข้อ (8 คะแนน)

  วิชาสุขศึกษา มีทั้งหมด 40 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               การออกกำลังกาย การเล่มเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 15 ข้อ (37.50 คะแนน)
               การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 9 ข้อ (22.50 คะแนน)
               ความปลอดภัยในชีวิต 7 ข้อ (17.50 คะแนน)
               การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 5 ข้อ (12.50 คะแนน)
               ชีวิตและครอบครัว 4 ข้อ (10 คะแนน)

  วิชาศิลปะ มีทั้งหมด 37 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               ทัศนศิลป์ 12 ข้อ (30 คะแนน)
               ดนตรี 12 ข้อ (30 คะแนน)
               นาฏศิลป์ 12 ข้อ (30 คะแนน)
               บูรณาการ 1 ข้อ (10 คะแนน)

  วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ มี 44 ข้อ เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้

               การดำรงชีวิตและครอบครัว 26 ข้อ (60 คะแนน)
               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 ข้อ (20 คะแนน)
               การอาชีพ 4 ข้อ (12 คะแนน)
               การออกแบบและเทคโนโลยี 4 ข้อ (8 คะแนน)

         เมื่อน้อง ๆ รู้แล้วว่าแต่ละวิชามีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราต้องเน้นอ่านมาก ๆ ก็ลองแบ่งเวลาอ่านหนังสือทบทวนให้ดี และเวลาสอบก็อย่าลืมบริหารเวลาในการทำข้อสอบกันด้วยนะ นอกจา่กนี้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ ดังนั้น ก่อนออกจากบ้านไปสนามสอบเช็คความพร้อมของตัวเองให้พร้อมกันด้วยนะจ๊ะเรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปแนวข้อสอบ O-NET 2556 มาแล้วจ้า อัปเดตล่าสุด 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:58:51 49,027 อ่าน
TOP