x close

วิจัยพบขีดเส้นใต้-ทำไฮไลท์ ไม่ช่วยการจดจำเพิ่มขึ้น
         เชื่อว่าหลายคนคงใช้ปากกาไฮไลท์เป็นตัวช่วยในการช่วยจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ที่สำคัญ แต่ผลการวิจัยล่าสุดกลับบ่งชี้ว่า ปากกาไฮไลท์นั้นหนา หาได้ช่วยในการจดจำไม่...

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต คณะจิตวิทยา เกี่ยวกับเทคนิคการอ่านหนังสือที่มีการขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาไฮไลท์ป้ายในส่วนที่สำคัญ ซึ่งปฏิบัติกันเรื่อยมาเป็นเวลานานนั้น ปรากฏว่า ทั้ง 2 วิธีการนี้ ไม่ได้ช่วยการเรียนรู้และจดจำเท่าที่ควร ซึ่งไม่ได้ต่างจากการอ่านหนังสือตรง ๆ เลย 

         รายงานระบุว่า สาเหตุที่การขีดเส้นใต้หรือทำไฮไลท์นั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ เพราะมันจะเป็นการดึงความสนใจจากเรื่องราวที่อ่านทั้งหมดไปสู่เนื้อหาบางข้อ ที่เราเน้นออกมาเท่านั้น ทำให้การเชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่น ๆ ที่รายล้อมอยู่ในบทความหายไป จนขาดความรู้ที่จะอนุมานเนื้อหาออกมาได้ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า มันไม่ได้ช่วยให้เราจำได้ดีขึ้น เพราะเราจำเป็นจุด ๆ เป็นดวง ๆ ในเนื้อหาใหญ่ทั้งหมดนั่นเอง

         ส่วนวิธีการที่ดีกว่าการขีดเส้นใต้ หรือการทำไฮไลท์ คือ การเขียน อ่านให้เข้าใจแล้วสรุปเขียนใหม่ด้วยตัวเองจะช่วยให้เข้าใจและจำได้ดีกว่ามาก แถมกลับมาอ่านซ้ำได้เข้าใจง่ายด้วย เพราะเราจะเขียนตามสไตล์ของตัวเอง 

         นอกจากนี้ นักวิจัยยังบอกว่าการใช้เวลาค่อย ๆ อ่านหนังสือทำความเข้าใจไปเรื่อย ๆ ในหลาย ๆ วัน จะช่วยให้จดจำและเข้าใจได้มากกว่า ดีกว่าการหักโหมอ่านหนังสือก่อนสอบแน่นอน และอีกวิธีที่แนะนำคือ การทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้เราได้คิด และรู้จักเรียบเรียง ลำดับความคิดเพื่อตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้นเรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิจัยพบขีดเส้นใต้-ทำไฮไลท์ ไม่ช่วยการจดจำเพิ่มขึ้น อัปเดตล่าสุด 17 มกราคม 2556 เวลา 18:22:19 5,832 อ่าน
TOP