x close

ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด

          เราเรียนภาษาไทยกันมาตั้งแต่จำความได้ แต่จนบัดนี้ก็ยังมีอยู่หลายจุดที่เรายังคงใช้ผิดกันอยู่เสมอ อย่างในเรื่องของ “ลักษณนาม” ที่ผิดกันตั้งแต่การเขียนเลย เพราะหลายคนมักจะเขียนเป็น “ลักษณะนาม” นอกจากนี้ การใช้ลักษณนามในโอกาสต่าง ๆ ก็ใช้ผิดกันอยู่บ่อยครั้งจนเกิดความสับสน อย่างนั้นลองมาดูหลักการใช้ที่ถูกกันดีกว่า

ลักษณนาม คืออะไร

          ลักษณนาม คือ คำนามบอกลักษณะของคำนามข้างหน้า หรือใช้เพื่อแสดงรูปลักษณะและชนิดของสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มักเขียนอยู่หลังจำนวนนับ อย่างเช่น จดหมาย 1 ฉบับ, แจกัน 1 ใบ, ช้อน 1 คัน หรือนำไปใช้อีกรูปแบบดังนี้ “จดหมายฉบับนี้เป็นของใคร”, “แจกันใบนี้สีสวยมาก” โดยเราสามารถจำแนกตามหมวดการใช้ได้ตามนี้

ลักษณนามบอกชนิด

          ★ พระพุทธเจ้า พระราชา เทวดาที่เป็นใหญ่ เจ้านายชั้นสูง ผู้ที่นับถืออย่างสูง  ใช้ลักษณนามว่า  พระองค์

          ★ ภิกษุ สามเณร นักพรต ชีปะขาว ชี   ใช้ลักษณนามว่า   รูป

          ★ พระพุทธรูป   ใช้ลักษณนามว่า   องค์

          ★ ยักษ์ ภูต ผี ปีศาจ ฤาษี   ใช้ลักษณนามว่า   ตน

          ★ คนหรือมนุษย์ทั่วไป   ใช้ลักษณนามว่า   คน

          ★ สัตว์เดียรัจฉาน หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตะปู ว่าว ตุ๊กตา   ใช้ลักษณนามว่า   ตัว

          ★ ภาชนะส่วนมาก ผลไม้บางชนิด ใบไม้   ใช้ลักษณนามว่า   ใบ

          ★ ปี่ ขลุ่ย   ใช้ลักษณนามว่า   เลา

ลักษณนามบอกหมวดหมู่

          ★ ทัพ ทหาร คนทำงานรวมกัน ของที่รวมกันไว้ อิฐ ทราย   ใช้ลักษนามว่า   กอง

          ★ คน สัตว์ สิ่งของที่อยู่รวมกันและมีลักษณะเดียวกัน   ใช้ลักษณนามว่า   พวก, เหล่า

          ★ สัตว์ชนิดเดียวกันที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก   ใช้ลักษณนามว่า   ฝูง

          ★ นักบวชศาสนาเดียวกันที่แยกออกเป็นพวก ๆ    ใช้ลักษณนามว่า   นิกาย

          ★ คนกลุ่มหนึ่งที่ล้อมกัน เช่น เตะตะกร้อ เล่นดนตรี เล่นเพลง   ใช้ลักษณนามว่า   วง

ลักษณะนามที่บอกสัณฐาน

          ★ สิ่งของที่มีทรงกลม เช่น แหวน กำไล  ใช้ลักษณนามว่า  วง

          ★ สิ่งของลักษณะแบน ๆ  เช่น  กระดาษ กระดาน กระเบื้อง อิฐ  ใช้ลักษณนามว่า  แผ่น

          ★ สิ่งของที่มีรูปแบนกว้างใหญ่  เช่น  ผ้า เสื่อ พรม  ใช้ลักษณนามว่า ผืน

          ★ สิ่งของทึบหนามีรูปร่างยาว  เช่น  เหล็ก ตะกั่ว ดินสอ  ใช้ลักษณนามว่า  แท่ง

          ★ สิ่งของลักษณะกลมยาวมีปล้องคั่น  เช่น  ไม้ไผ่ อ้อย และเรือ  ใช้ลักษณนามว่า  ลำ

          ★ สิ่งของลักษณะเป็นเส้นเล็กยาว  เช่น  เชือก ด้าย ลวด  ใช้ลักษณนามว่า เส้น

ลักษณนามบอกจำนวนและมาตรา

          ★ สิ่งของที่มีชุดละ 2 สิ่ง  เช่น  รองเท้า ถุงเท้า ช้อนกับส้อม เชิงเทียน   ใช้ลักษณนามว่า  คู่

          ★ จำนวนนับสิ่งของที่เท่ากับ  12  ใช้ลักษณนามว่า  โหล

          ★ ผ้าห่อหนึ่งที่รวมกัน 20 ผืน ใช้ลักษณนามว่า กุลี

          ★ ชื่อมาตราต่าง ๆ  เช่น  กิโลเมตร, กิโลกรัม, สกุลเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ลักษณนามบอกอาการ

          ★ ลักษณะการกรีดมาประกบซ้อนกัน เช่น การจีบพลู ใช้ลักษณนามว่า จีบ

          ★ สิ่งที่ม้วนมีและมีขนาดยาว เช่น บุหรี่ ใช้ลักษณนามว่า มวน

          ★ สิ่งที่ถูกรัดรวมเป็นกลุ่ม เช่น ฟืน ใช้ลักษณนามว่า มัด

ตัวอย่างคำลักษณนามที่มักใช้ผิด

          ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณนามที่ควรทราบ หรือลักษณนามที่มีการใช้ไม่ถูกต้องเป็นประจำ มีคำไหนที่เราเคยใช้ผิดกันบ้างหรือเปล่า ลองมาดูกัน

               กลอง  -  ใบ, ลูก

               กีตาร์  -  ตัว

               กรีซ  -  เล่ม

               กระถาง  -  ใบ, ลูก

               กระบอกน้ำ  -  ใบ


               กระดิ่ง  -  ใบ, ลูก

               กันชน  -  อัน

               ขวาน  -  เล่ม

               เข็ม  -  เล่ม

               เข็มขัด   -  เส้น สาย


               เขื่อน  -  เขื่อน

               ค้อน     -  เต้า, อัน

               เคียว     -  เล่ม

               คลินิก     -  แห่ง

               คอมพิวเตอร์ – เครื่อง

 
               แคน   -  เต้า

               คลอง  -  คลอง, สาย

               คราด      -  อัน

               ครอบครัว   -   ครอบครัว

               ฆ้อง   -  ใบ,  ลูก


               เจดีย์  -  องค์

               จักรเย็บผ้า – คัน, หลัง

               ใจ   -   ดวง

               แจกับ    -  ใบ

               จดหมาย  -  ฉบับ


               จอบ      -  เล่ม

               ฉัตร      -  คัน

               ฉิ่ง    -    คู่

               โฉนด    -  ฉบับ

               เช็ค      -  ใบ, ฉบับ


               ชฎา   -  ศีรษะ, หัว

               ช้อน     -  คัน

               ช้อนส้อม  -  คู่

               ชิงช้า   -  อัน

               ซอ      -  คัน


               ซึง     -  คัน

               ไซ    -  ลูก

               โซ่      -  เส้น, สาย

               ซิป    -  อัน, เส้น, สาย

               ดาบ   -   เล่ม


               ดาว   -   ดวง

               ดาบส   -   องค์

               ดอกไม้จันทน์  - ช่อ

               ตรายาง   -  อัน

               ตำหนัก   -  หลัง


               ตะเกียง   -  ดวง

               เต็นท์   -  หลัง

               ตาลปัตร   -  เล่ม

               ตะกร้า   -  ใบ, ลูก

               ถนน   -  เส้น, สาย

 

               โถส้วม   -   โถ

               เทียน    -   เล่ม

               ทะเลทราย   -   แห่ง

               เทียนพรรษา   -  ต้น

               ทางม้าลาย   -   แห่ง


               ทางด่วน  -   สาย

               ทะเลสาบ   -   แห่ง

               ทองหยิบ   -   ดอก, หยิบ

               ธง   -   ผืน

               ธง(กระดาษ)    -   ธง


               ธรรมจักร   -   วง

               ธนาคาร   -   ธนาคาร

               นรก     -    ขุม

               นกหวีด   -   ตัว

               นามบัตร    -    แผ่น


               เนกไท     -   เส้น

               บัตรประจำตัว     -    ฉบับ

               บังกะโล    -    หลัง

               ปฏิทิน    -    แผ่น, ฉบับ

               เปลญวน    -   ปาก


               ปริญญาบัตร    -    ฉบับ
   
               ปั๊มน้ำมัน    -    ปั๊ม

               ปั๊มน้ำ     -    ตัว

               ปรอท   -   อัน

               ผ้าป่า   -    ต้น

 
               แผ่นภาพ    -    แผ่น

               ผ้าไตร     -    ไตร
 
               ไพ่    -   ใบ

               พิณ     -    ต้น

               พู่กัน    -   ด้าม, เล่ม


               พัด    -    เล่ม

               ฟัน     -    ซี่

               ฟาร์ม    -    ฟาร์ม

               ฟองอากาศ     -    ฟอง

               ฟาง     -     เส้น, กอง


               ไฟฉาย    -  กระบอก

               ไฟแช็ก   -    อัน

               ภิกษุ  -  รูป, องค์

               ภูเขา  -  ลูก

               ภัตตาคาร  -  แห่ง


               ภาพ  -  ภาพ

               ไม้เท้า   -   อัน

               มรสุม    -   ลูก

               แม่แรง    -   ตัว

               มุ้ง    -    หลัง


               ไม้พาย   -    เล่ม

               แม่น้ำ    -    สาย

               มณฑป     -   หลัง

               เมรุ     -    เมรุ

               ไม้ยมก   -    ตัว


               ยมบาล   -    ตน

               ยุ้ง   -   หลัง

               ยางลบ   -    ก้อน

               ย่าม    -   ใบ, ลูก

               ยางรถ  -   เส้น


               ยอ   -   คัน, ปาก
 
               รถ    -    คัน

               รถไฟ   -   ตู้, ขบวน

               ร่ม   -   คัน

               เรือ   -   ลำ


               ระฆัง     -     ใบ, ลูก
 
               เรือน     -   หลัง

               รายงาน    -   เรื่อง, ฉบับ

               ลำโพง   -   ตัว

               เลื่อย – ปื้น


               เลื่อยฉลุ    -    คัน

               โลง(มีศพ)   -   โลง

               โลง(ไม่มีศพ)  -  ใบ ลูก
 
               เลื่อยไฟฟ้า   -    ตัว, เครื่อง

               วิหาร    -   หลัง


               วุฒิบัตร    -    ฉบับ

               วัด    -    วัด

               วิทยุ     -   เครื่อง

               วรรณยุกต์     -    ตัว

               วิมาน    -    องค์


               ว่าว    -    ตัว

               วงดนตรี    -    วง

               ศาลา     -      หลัง

               ศาสดา    -    ท่าน, องค์

               ศิลาฤกษ์     -    แผ่น


               ศาลพระภูมิ    -     ศาล, หลัง

               สมอเรือ     -    ตัว

               เสาอากาศ    -    ต้น

               เสียม    -     เล่ม

               สมอเรือ   -    ตัว


               สูตรคุณ    -    แม่

               สัปทน    -    คัน

               สวนสัตว์    -   แห่ง
 

               สวิง     -     ปาก

               ไห    -    ใบ, ลูก

 
               โหล  -   ใบ

               หมอน   -   ใบ, ลูก

               หวี    -   เล่ม

               หอก   -   เล่ม

               หอสมุด   -    แห่ง


               เหยือก   -    ใบ

               หอประชุม    -   หลัง
 
               หางเสือเรือ   -    อัน

               ห้อง     -   ห้อง

               อาคารชุด   -  หน่วย


               อนุสาวรีย์   -    แห่ง

               โอ่ง   -   ใบ, ลูก

               อ่าง   -    อ่าง

               อุโมงค์    -    อุโมงค์

            เป็นเอกลักษณ์และความยากด้านภาษาของไทยอีกแล้ว ดังนั้นในฐานะเจ้าของภาษา เราต้องระวังเรื่องวิธีการใช้และความแตกต่างของ ลักษณนาม กันให้ดี ๆ นะ  อย่าตกหลุมพรางภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันเชียวล่ะ

    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด อัปเดตล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:57:08 381,514 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP