x close

วิศวพระนครเหนือ ชวนเข้าค่ายติวฟรี กับ Tep#21
            สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 21 (Thai-German Engineering Project : Tep#21) เริ่ม 25 มี.ค. - 26 เม.ย. 56 นี้

 TEP คืออะไร

          TEP ย่อมาจาก Thai-German Engineering Project เป็นโครงการติวฟรี จัดโดยชุมนุมวิชาการและสันทนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี

 ระยะเวลาจัดโครงการ

          วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556

 รายละเอียดติววิชา

          คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิศวกรรม อาทิเช่น วงจรไฟฟ้า เขียนแบบเครื่องกล เป็นต้น

 คุณสมบัติผู้สมัคร

          - นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 สายวิทย์-คณิต 

          - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 สายช่างอุตสาหกรรม

 การเปิดรับสมัคร

          สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 14 ม.ค. 2556 ถึง 2 ก.พ. 2556

               - ทางไปรษณีย์ : วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึง 28 ม.ค. 2556

               - ทางเว็บไซต์ : วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ม.ค. 2556

 วิธีการรับสมัคร

          1. สมัครด้วยตนเอง ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

          3. สมัครทางเว็บไซต์ http://www.smoengineer.net/tep

          4. สมัครกับพี่ ๆ ที่ไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนน้อง ๆ โดยตรง

 เอกสารการรับสมัคร

          1. ใบสมัคร มี 2 หน้า กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

          2. รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมเขียนชื่อและนามสกุลที่ด้านหลังรูป จำนวน 2 ใบ
 
          3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

          4. สำเนา ใบ ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 
 กำหนดการสอบ

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

          *หมายเหตุ น้อง ๆ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมทั้งบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน/ นักศึกษามาด้วยในวันสอบ

 การเดินทาง

          - รถประจำทางสาย 32, 33, 64, 97, 117, 175, 203, ปอ.32, ปอ.203, ปอ.543

          - เรือด่วนเจ้าพระยาลงตรงวัดสร้อยทอง ใกล้ๆสะพานพระราม 7 

          - รถไฟฟ้าใต้ดินลงบางซื่อแล้วต่อรถเมล์สาย 97 (นนทบุรี)


 ที่อยู่ติดต่อ

          ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
          1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
         
          โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 8123 (ติดต่อ ชุมนุมวิชาการฯ)
          โทรศัพท์มือถือ 086-573-9234
          E-mail : tep21.camp@yahoo.com
          เว็บไซต์ : http://www.smoengineer.net/tep
          Facebook : www.facebook.com/tep21.kmutnb

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิศวพระนครเหนือ ชวนเข้าค่ายติวฟรี กับ Tep#21 อัปเดตล่าสุด 13 ธันวาคม 2555 เวลา 17:28:26 705 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP