ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55

MJU STAR CONTEST 2012

          องค์การนักศึกษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน MJU STAR CONTEST 2012 การประกวด ดาว เดือน  และการประกวด ดาวเทียม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถ กระชับความสามัคคีของแต่ละคณะ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


          โดยผลการประกวดชนะเลิศฝ่ายหญิง หรือ ดาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ น.ส.สุภัสสรา ปริญญากิจ น้องมอมแมม G5 คณะเศรษฐศาสตร์ รองอันดับที่ 1 นส.ฟ้ารุ่ง เพ่งศรี G1 คณะวิทยาศาสตร์ รองการประกวดที่ 2 น.ส.ฉัตรากานต์ ผิวใส G12 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ชนะเลิศฝ่ายชาย หรือ เดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ นายเสฎฐวุฒิ แผลงศรี น้องโอม M7 คณะผลิตกรรมการเกษตร รองการประกวดที่ 1 นายพัฒนพงศ์ สิงห์วงค์ M2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รองการประกวดที่ 2 นายวัฒน์ ไทยเสถียร M10 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55


ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดาว เดือน ม.แม่โจ้ ปี 55 โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:26:54 654 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP