x close

ศธ. ปรับ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็น 2 ทุน พร้อมเปิดให้ ม.5 ร่วมชิงทุนได้ศธ. ปรับ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็น 2 ทุน พร้อมเปิดให้ ม.5 ร่วมชิงทุนได้

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ศธ. สั่งปรับโครงการ 1 ทุน ต่อ 1 อำเภอใหม่ โดยเพิ่มเป็น 1 อำเภอ 2 ทุน แบ่งกลุ่มเด็กยากจน เด็กทั่วไป พร้อมเปิดโอกาส ม.5 ร่วมสอบชิงทุนได้

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณาจัดสรรทุน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในปีการศึกษา 2556 ใหม่ โดยมีการปรับเพิ่มทุนใหม่ เป็น 1 อำเภอ มี 2 ทุน ดังนี้

  1.ทุนสำหรับเด็กยากจนที่ครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

          โดยจะรับนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งเด็กจะต้องไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ยกเว้นเลือกเรียนในสาขาที่ขาดแคลนจะสามารถไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้

  2.ทุนสำหรับเด็กทั่วไป 

          โดยจะเปิดให้นักเรียนที่มีความสามารถเข้ามาสอบแข่งขัน และจะเน้นในสาขาที่ขาดแคลนที่ประเทศต้องการเป็นหลัก เช่น สายวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุนในกลุ่มนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่นักเรียนชั้น ม.5 โดยเด็กสามารถเลือกไปเรียนที่ประเทศใดก็ได้ แต่จะต้องเรียนในสาขาที่ขาดแคลนที่กำหนดไว้

         สำหรับการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ 1 อำเภอ 2 ทุน จะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 โดยในส่วนของทุนทั่วไปนั้น จะเปิดให้เด็กม.5 เข้ามาสอบได้เลย เพราะเด็กจะได้มีเวลาเตรียมตัวนานขึ้น เพื่อลดอัตราการยุติการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งในรุ่น 1-2 ที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราการยุติมีถึง 23%  ทั้งนี้ ในปีนี้เด็กที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องส่งใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศธ. ปรับ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็น 2 ทุน พร้อมเปิดให้ ม.5 ร่วมชิงทุนได้ โพสต์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:45:28
TOP