เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการเปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ

          เปิดแล้ว กำหนดการรับตรงปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในปีนี้ยังคงเปิดรับตรง 2 รอบเหมือนเดิม สำหรับรายละเอียดของคณะที่เปิดรับตรง ตลอดจนรายละเอียดการรับสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ  

           เปิดรับทั้งสิ้น 4,275 คน โดยแยกตามคณะดังนี้

          คณะครุศาสตร์   รับ 510 คน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รับ 675 คน

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   รับ 550 คน

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับ 1,150 คน

          คณะศิลปกรรมศาสตร์   รับ 325 คน

          คณะวิทยาการจัดการ   รับ 1,050 คน

          วิทยาลัยนานาชาติ   รับ 290 คน

          วิทยาลันนวัตกรรมและการจัดการ   รับ 650 คน

          วิทยาลัยพยายาลและสุขภาพ   รับ 120 คน

          วิทยาลัยสหเวชศาสตร์   รับ 190 คน

          วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่   รับ 80 คน

          ศูนย์ให้การศึกษาด้านสุขภาพการท่องเที่ยว จ.ระนอง   รับ 60 คน


  กำหนดการรับสมัคร

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับตรงทั้งหมด 5 โครงการ ดังต่อไปนี้

             โครงการรับตรง รอบที่ 1

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 11 มกราคม 2556

                    สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์/สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 17 -20 มกราคม 2556

                    สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)  :  วันที่ 17 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 28 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556             โครงการรับตรง รอบที่ 2 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2556 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 1 เมษายน 2556

                    สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์/สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 8 - 10 เมษายน 2556

                    สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)  :  วันที่ 8 เมษายน 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 20 เมษายน 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 22 - 28 เมษายน 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 29 - 30 เมษายน 2556


             โครงการโควตาความสามารถพิเศษ 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 27 ธันวาคม 2555

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง  :  วันที่ 8 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 22 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556


 คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร โครงการโควตาความสามารถพิเศษ ได้ที่นี่  


             โครงการโควตาความสามารถทางวิชาการ 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 27 ธันวาคม 2555

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)  :  วันที่ 14 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :  วันที่ 22 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556
             โครงการทุนเพชรสุนันทา 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2555

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 27 ธันวาคม 2555

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง  :  วันที่ 14 มกราคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 22 มกราคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556
             โครงการรับตรง ภาคพิเศษ 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :  วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

                    สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  :  วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

                    ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2556

                    รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  :  วันที่ 31 พฤษภาคม 2556ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:54:49 63 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP