ยลโฉม ลีดธรรมศาสตร์ 69 ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก TUCheerleaderFC และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานคัดเลือกผู้นำเชียร์ธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69

          เป็นประจำทุกปีสำหรับงาน "ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 69" ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมมากมาย ทั้งเดินพาเหรด แปลอักษร และการแข่งขันฟุตบอล แต่กิจกรรมที่สร้างความสนใจเป็นอย่างมาก และขาดไม่ได้เลยก็คือ กิจกรรม "ผู้นำเชียร์" ที่ทั้งสองสถาบันต่างเฟ้นหาหนุ่มสวย-หล่อ มากความสามารถ มาเป็นผู้นำเชียร์ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่ 69  

          และล่าสุดทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้ทำการคัดเลือก ลีดธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 69 หรือ ผู้นำเชียร์ทั้ง 15 คน เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในการคัดเลือก ลีดธรรมศาสตร์ รุ่น 69 ดังกล่าวได้รับเกียรติจากรุ่นพี่นำเชียร์ที่มีชื่อเสียงในวงการมาร่วมงานด้วย อาทิ หน่อย บุษกร, ดีเจอ๋อง, ดีเจช้างน้อย, ตุ๊ก วิมลเลขา มารับหน้าที่เป็นกรรมการในการตัดสินครั้งนี้ 

          สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ลีดธรรมศาสตร์  ประจำงานฟุตบอลครั้งที่ 69 ได้แก่... 


  ฝ่ายหญิง


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           1. นางสาวณัฐฐา  นรารุจนีชนันต์ (แพรวา) คณะ BBA ชั้นปีที่ 3


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           2. นางสาวสิริมา อาสาสุวรรณ (เบกกี้) คณะ PBIC จีนศึกษา ชั้นปีที่ 3


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           3. นางสาวเมธาวี กาลพฤกษ์ (แซนต้า) คณะสถาบันนานาชาติ ชั้นปีที่ 2


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           4. นางสาวพิชชาพร สุจริตกุล (พิงค์) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           5. นางสาววารุณี ดาวประทีป (หญิง) คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           6. นางสาวดารณี วณิชตันติพงษ์ (ดา) คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           7. นางสาวสุทัตตา เวชชยานนท์ (แอร์) คณะศิลปศาสตร์  ชั้นปีที่ 3

  ฝ่ายชาย ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           1. นายชวิศ จตุรัฐพล (จีโน่) คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           2. นายศกลภพ กิตติวราวุฒิ (ภพ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 (หัวหน้าผู้นำเชียร์)


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           3. นายธนวัฒน์ พุฒิธนากร (ไนน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           4. นายธนิน สุถัมภีรานนท์ (เบน) คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           5. นายคณิน  ศรีนรดิษฐ์เลิศ (อาร์ต) คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ชั้นปีที่ 1


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           6. นายกิตติคุณ ปติสานนท์ (ตอง)  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

           7. นายนพสิทธิ์ สินวัฒศิริชาติ (อ๋อง) คณะ BE ชั้นปีที่ 4


          ได้ยลโฉมผู้นำเชียร์ 
ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69 กันไปบ้างแล้ว วันนี้ กระปุกดอทคอม ขออัพเดทภาพผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69 แบบจัดเต็มเอาใจบรรดาแฟน ๆ ฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์ กันหน่อย
 


ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69

ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69
ยลโฉมผู้นำเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยลโฉม ลีดธรรมศาสตร์ 69 ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 69 โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:24:43 1,454 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP