x close

ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง 2556


สพฐ. จัดสอบเอ็นทีปลายปีนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            ทปอ. ไฟเขียวปฏิทินสอบแอดมิชชั่น 2556 ตามเดิม พร้อมให้ทบทวนปีการศึกษา 2557 เพื่อไม่ให้สอบใกล้กันเกินไป

            วันที่ 28 ตุลาคม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้ยืนยันปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชั่นส์กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556 ตามเดิม ดังต่อไปนี้
 

            รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ ในเดือนพฤศจิกายน 2556

            กำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ ในเดือนมกราคม  2557

            รับสมัครการสอบความถนัดทั่วไป (แกต) / ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (แพต) ครั้งที่ 1/2557 เดือนธันวาคม 2556

            กำหนดการสอบแกต / แพต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 1-4 มีนาคม 2557

            ประกาศผลสอบแกต/แพต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 เมษายน 2557

            สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2556 ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2557

            ประกาศผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2556 ต้นเดือนเมษายน 2557

            รับสมัครสอบแกต / แพต ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5-16 เมษายน 2557

            รับชำระเงินค่าสมัครสอบแกต / แพตครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5-18 เมษายน 2557

            กำหนดการสอบแกต / แพตครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557

            ประกาศผลสอบแกต / แพต ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 มิถุนายน 2557

          ทั้งนี้ ศ.ดร.สมคิด ทปอ.ได้ให้คณะทำงานแอดมิชชั่นส์ไปศึกษาปรับปฏิทินแอดมิชชั่นปี 2557 ใหม่ เพราะมีการสอบใกล้เคียงกัน เกรงว่า เด็กจะเครียดเกินไปกับการสอบ 7 วิชาสามัญ จากเดือนมกราคม ใกล้เคียงกับการสอบแกต/แพตครั้งที่ 1/2557 ในเดือนมีนาคม

          นอกจากนี้ การจัดสอบเดือนมกราคม จะไปตรงกับเรื่องของการเรียนหลักสูตรวิชารักษาดินแดน (รด.) ของนักเรียนชาย ซึ่ง ทปอ.จะไปขอความร่วมมือกับผู้บังคับการกรมรักษาดินแดนให้ขยับการเรียนออกไป และการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2557 ตรงกับเดือนพฤษภาคม  ซึ่งอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนและการทำกิจกรรมของนักเรียน ขณะที่ต้องใช้โรงเรียนในการจัดสอบ จึงขอให้มีการปรับใหม่


          สำหรับรายละเอียดปฏิทินการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 2557 มีดังต่อไปนี้

            จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-15 มิถุนายน 2557

            รับสมัครแอดมิชชั่น วันที่ 8-15 มิถุนายน 2557

            ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 8-17 มิถุนายน 2557
 
            ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557

            ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 28 มิถุนายน 2557

            สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557

            ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง 2556 อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2555 เวลา 17:27:24 417 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP