หนุ่ม-สาว ศิลปศาสตร์ คว้า ดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 55
หนุ่ม-สาว ศิลปศาสตร์ ควงคู่คว้าตำแหน่ง ดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 55

          น้องตังเมย์-นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์ และน้องตั้ม-นายสุพจน์ เกสรสิทธิ์ สองนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คว้าตำแหน่งดาวประดับ-เดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

          การประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" ประจำปีการศึกษา 2555 รอบตัดสินเมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2555 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน  มีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเชียร์และชมความสามารถของผู้เข้าประกวดจนล้นหอประชุมไทยบุรี

          โดยในรอบดังกล่าวมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 14 คนและฝ่ายหญิง 14 คน ซึ่งกิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแล้ว ยังมีกิจกรรมของชมรมและสำนักวิชาต่างๆร่วมแสดงอย่างคับคั่งด้วย โดยผลการประกวด รางวัลดาวประดับ ตกเป็นของ น้องตังเมย์-นางสาวเพ็ญนภา  เอกาพันธ์ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์  และรางวัลเดือนประดู่ ได้แก่ น้องตั้ม-นายสุพจน์  เกสรสิทธิ์ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เช่นเดียวกัน


ตังเมย์-นางสาวเพ็ญนภา  เอกาพันธ์ ดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 55


          น้องตังเมย์ ดาวประดับในปีนี้ เล่าผ่านทีมงานประชาสัมพันธ์ว่า  มีความสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเบื้องตนอยู่แล้ว ประกอบกับตนเป็นดาวในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงมาประกวดในเวทีนี้ ซึ่งในการเข้าร่วมประกวดดาวประดับ-เดือนประดู่ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆผู้สมัครหลายอย่าง เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่การเดิน การนั่ง การไหว้ การพูด ฝึกการเต้น กิจกรรมนันทการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการแนะนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ทำให้รู้สึกประทับใจและถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากด้วย โดยหลังจากที่ได้รับรางวัลดาวประดับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย 

          น้องตังเมย์ บอกถึงเหตุผลในการตัดสินใจเรียนที่ม.วลัยลักษณ์ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้าน   การเดินทางไปมาสะดวก บรรยากาศร่มรื่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งศักยภาพอาจารย์  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมจะรองรับกับการเรียน  นอกจากนี้น้องตังเมย์ ยังได้ฝากถึงเพื่อนๆและน้องนักเรียน  ให้เตรียมตัวให้พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการฝึกภาษาอังกฤษและหากสามารถพูดภาษาของประเทศในอาเซียนที่เราสนใจ ก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างมาก 


ตั้ม-นายสุพจน์  เกสรสิทธิ์ ดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 55


          ด้าน น้องตั้ม เดือนประดู่ กล่าวว่า ประทับใจในการเข้าร่วมการประกวดดาวประดับ-เดือนประดู่ ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก  โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การวางตัวในสังคม การวางแผน / เตรียมตัวในการทำงานและการเรียน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ ตลอดจนได้รู้จักสถานที่และความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของม.วลัยลักษณ์  และพร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ  

          ในส่วนของการตัดสินใจเรียนที่ม.วลัยลักษณ์น้องตั้มบอกว่า ด้วยพื้นเพเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผ่านสื่อต่างๆ เห็นถึงพัฒนาการ ศักยภาพความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องและคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของภาคใต้ ทำให้ตัดสินใจอย่างไม่ลังเลที่จะเลือกเรียนที่ม.วลัยลักษณ์

          นอกจากนี้น้องตั้มยังได้บอกถึงมุมมองในเรื่องการเรียนกับการทำกิจกรรมว่า "การศึกษาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น" ทั้ง 2 สิ่งต้องทำควบคู่กันไป เพราะการเรียนจะทำให้เรามีความรู้ต่างๆในตำรา ส่วนการทำกิจกรรมนั้นทำให้มีประสบการณ์ชีวิต  ได้เรียนรู้ปัญหาและฝึกการแก้ปัญหา เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ตนขอฝากถึงเพื่อนๆและน้องๆให้กันมาสนใจทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน ให้มากขึ้น


          สำหรับผลการประกวดรางวัลอื่นๆเป็นดังนี้  รางวัลรองอันดับ 1 ดาวประดับ ได้แก่ น้องตั๊ก-นางสาวทศพร  เกตุศรี  สำนักวิชาการจัดการ  รางวัลรองอันดับ 2 ดาวประดับ ได้แก่ น้องตาล-นางสาวกนกลดา  เพชรรี่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลรองอันดับ 1 เดือนประดู่ คือ น้องเอ็ม-ยุทธนา ชื่นชม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลรองอันดับ 2 เดือนประดู่ คือ น้องต่อ-นายวริทธิ์  วิชัยธรรมธร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

          นอกจากนี้ยังมี รางวัล Popular vote ซึ่งโหวตผ่านระบบ SMS เครือข่าย AIS ได้แก่ น้องโบร์-นางสาวปรางทิพย์  ก๋องคำ  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  รางวัลขวัญใจกองประกวด ได้แก่ น้องอาม-นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัล Ligthing Star ได้แก่ น้องบี-นางสาวธิดารัตน์ ชูเหมือน นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์  และ รางวัลเพียวริคุ Idol 2012 ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องอ้น-นายภุชงค์ ศรีอรัญ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายหญิง ได้แก่ น้องโบร์-นางสาวปรางทิพย์ ก๋องคำ สำนักวิชาเดียวกัน

          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย  เมฆานวกุล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด อีกด้วย 
 
          ทั้งนี้ การประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุเพื่อค้นหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถเพียบพร้อมทั้ง ทางด้านภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ดี  และทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม-สาว ศิลปศาสตร์ คว้า ดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 55 โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2555 เวลา 18:30:41 323 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP