รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้วรับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มสมัครวันที่ 11 กันยายน – 1 ตุลาคม  2555 นี้ที่ //www.reg.tu.ac.th  สำหรับกำหนดการรับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีการกำหนดคะแนนที่ใช้เป็นองค์ประกอบด้วย 

  คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ  

           เปิดรับทั้งสิ้น 1,774 คน โดยแยกตามคณะดังนี้

          คณะนิติศาสตร์ 300 คน

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 295 คน

          คณะรัฐศาสตร์ 135 คน

          คณะเศรษฐศาสตร์ 150 คน

          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 120 คน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 คน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 คน

          คณะสหเวชศาสตร์ 40 คน

          คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ) 25 คน

          คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 คน

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 157 คน

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 คน


          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 70 คน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 30 คน

          หมายเหตุ 

          ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ //www.reg.tu.ac.th/


  เกณฑ์การคัดเลือกเรียนต่อ รับตรงธรรมศาสตร์ 56

        กลุ่มที่ 1 คณะใช้คะแนน GAT PAT 1/56 เป็นองค์ประกอบ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
          คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
          คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)

        ลุ่มที่ 2 คณะที่ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญเป็นองค์ประกอบ

          คณะสหเวชศาสตร์ (ใช้ 6 วิชา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์) และคะแนน GAT , PAT ประกอบการสัมภาษณ์

        กลุ่มที่ 3 คณะที่จัดสอบเอง และใช้คะแนน GAT PAT 1/56
            
          คณะนิติศาสตร์ (GAT)
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ (GAT กับ PAT6)

        กลุ่มที่ 4 คณะที่จัดสอบเอง (ใช้ข้อสอบของคณะ)

          คณะรัฐศาสตร์
          คณะเศรษฐศาสตร์
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          คณะวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)

        กลุ่มที่ 5 คณะที่ใช้คะแนน Smart - 1

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           หมายเหตุ

           การนำคะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ มาใช้ในการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในเวลาที่ สทศ. กำหนด ดูรายละเอียดการสมัครและวันเวลา สถานที่สอบได้ที่ //www.niets.or.th/ 

           ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของเดือนตุลาคม 2555 (เป็นการทดสอบครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555) เท่านั้น

           ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก 


  การรับสมัคร 

        รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ //www.reg.tu.ac.th/  วันที่ 11 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555

          เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
          ปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 24.00 น.

         ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 กันยายน - 2 ตุลาคม 2555  ตามเวลาทำการของธนาคาร

          มหาวิทยาลัยมีการประกาศจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 1 วันทำการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวันแรกได้ที่ //www.reg.tu.ac.th/ 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ 

          มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ทาง INTERNET ที่ //www.reg.tu.ac.th/ เท่านั้น

          ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีการสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนดในปฏิทินคัดเลือก

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79 ต่อ 1603-1606 หรือคลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร รับตรงธรรมศาสตร์ 56 ได้ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 15:40:36 45 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP