รับตรง56 บางมด เปิดรับสมัครแล้ว


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือก โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PATประจำปีการศึกษำ 2556

          วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

          เปิดระบบรับสมัคร ผ่านทาง //admission.kmutt.ac.th/

          วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
          ผู้สนใจเข้าศึกษา กรอกใบสมัคร ผ่านทาง //admission.kmutt.ac.th/

          วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง //admission.kmutt.ac.th/ 

          วันอังคารที่ 20 – วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555
          ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Download ใบชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

          ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ถึงส่วนคัดเลือกนักศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น

          วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555
         
คณะจัดสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

          วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
          ส่วนคัดเลือกนักศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทาง //admission.kmutt.ac.th/

          วันศุกร์ที่ 14 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555
          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ นาไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และสัญญาการเข้าศึกษาถึงส่วนคัดเลือกนักศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555

         
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT


          หมายเหตุ 

          ผู้สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด

          สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
          
         
สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

          ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


รับตรง56 บางมด เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 14:55:02 25 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง56 บางมด เปิดรับสมัครแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP