x close

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ติวมาม่า ครั้งที่ 15 แล้วจ้า


ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ ติวมาม่า ครั้งที่ 15

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก 247friend.net

           
            สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังลุ้นอยู่ว่าตัวเอง จะได้ร่วมโครงการติวมาม่า ครั้งที่ 15 หรือไม่นั้น อย่ารอช้ารีบมาอัพเดทข้อมูลกันดีกว่าว่า น้อง ๆ ได้เป็น 1 ในผู้โชคดีที่ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 หรือ โครงการติวมาม่า การติวเพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบแอดมิชชั่นสำหรับน้อง ๆ มัธยมปลายหรือไม่
            หลังตรวจสอบรายชื่อแล้ว น้อง ๆ อย่าลืมดูรายละเอียดเรื่องตารางเรียน และสถานที่เรียนกันให้ดี ๆ นะ ที่สำคัญควรเตรียมเอกสารไปลงทะเบียนให้พร้อมด้วยนะคะ จะไม่พลาดโอกาสติวก่อนลงสนามสอบแอดมิชชั่น

หมายเหตุ :

          น้อง ๆ ที่พลาดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะเวลา โปรดติดต่อ ณ สถานที่ติว ทั้ง 4 แห่ง คือ มช. , มข. , มอ. และ ม.หอการค้า ในวันติวระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม เพราะหากมีที่นั่งสำรองน้อง ๆ สามารถเข้าร่วมได้ ในเวลา 08.30 น. ของวันดังกล่าวสำหรับ 9 วิชาที่เปิดติว มีรายละเอียด ดังนี้

        1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
        2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
        3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
        4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
        5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
        6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
        7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
        8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
        9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)


กำหนดการรับสมัคร

        ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555

วิธีการรับสมัคร

        สมัครผ่าน http://www.247friend.net/mama-admission55/

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.247friend.net/mama-admission55/ พร้อมระบุสถานที่เรียน วันที่ 22 กันยายน 2555

การลงทะเบียน

        นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ผ่านระบบบาร์โค้ด โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ

        วันจันทร์ที่ 29 กันยายน ถึงวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 8.00-17.00 น.

สถานที่จัดงาน

        ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่าง ๆ )

        ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)

        ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี)

รับสมัครโรงเรียนถ่ายทอดบรอดแบนด์

        โครงการติวมาม่า ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติวผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติว ผ่านอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2555 สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าไปโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  http://www.247friend.net/mama-admission55/ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด สำหรับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดสด ดังนี้

        1. โรงเรียนต้องมี Hispeed Internet หรือ Leased Line เชื่อมต่อ Internet ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 MBPS – 2 MBPS

        2. โรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับรองรับนักเรียน

        3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่นใหม่ หน่วยความจำสูง ไม่ต่ำกว่า 1 GB)

        4. โปรเจคเตอร์ (เครื่องโปรเจคเตอร์ ต้องฉายภาพวีดีโอได้)

        5. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมระบบ

        6. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานระหว่างส่วนกลางถ่ายทอดสด เป็นเวลา 6 วัน

        7. กำหนดการรับสมัครวันนี้ ถึง 31สิงหาคม 2555


สำหรับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม "นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์"

เกณฑ์การคัดเลือก

        1. นักเรียนที่ขอรับทุนต้องเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมาเข้าร่วมจริง

        2. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ณ วันสมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5

        3. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ต้องขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ โดยครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 250,000 บาท/ปี

        4. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุนจะต้องได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

        5. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจาก คะแนนสอบ O-Net โดยจะนำคะแนนสอบ O-Net ของผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเท่ากัน มาจัดอันดับจากมากไปน้อยแยกตามภาค ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1- 10 คนแรกในแต่ละภาคจะเป็นผู้ได้รับทุน

หลักฐานประกอบการสมัคร

        1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุน

        2. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5)

        3. สำเนาหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา

        4. ผลคะแนนสอบ O-net โดยเอกสารต้องปรินท์มาจากระบบของสทศ. เท่านั้น พร้อม แจ้ง Password เพื่อให้คณะกรรมการทุนฯ สามารถตรวจสอบได้

        5. เรียงความในหัวข้อเรื่อง "เงิน 10,000 บาท มีความสำคัญต่ออนาคตของฉันอย่างไร"

   หมายเหตุ : นักเรียนที่ประสงค์สมัครเพื่อขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนก่อน และสามารถส่งหลักฐานประกอบต่างๆ ตามมาภายหลังได้

ช่องทางการสมัคร

        1. รับและยื่นใบสมัครที่บูธในวันที่จัดโครงการฯ ของแต่ละภาค และส่งหลักฐานประกอบตามมาภายหลังทางไปรษณีย์

        2.  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อขอรับทุนที่ http://www.247friend.net/mama-admission55/

ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร และหลักฐาน 

           คุณภรภัทร ปิติโชตินันท์ (ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา)
           บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
           เลขที่ 1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 27
           ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

***วงเล็บมุมซองว่า "สมัครทุนมาม่า-โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งที่ 15"

 
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

           คุณภรภัทร, คุณจันประภา, คุณสุจิตรา
           โทร : 02-338-3755
           Email : nbc.education9@gmail.com, junprapa_tam@nationgroup.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ติวมาม่า ครั้งที่ 15 แล้วจ้า อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2555 เวลา 11:28:25 479 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP