ม.มหิดล จัดค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8


ค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8
ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ครั้งที่ 8

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสสำหรับน้อง ๆ ม.ปลายสายวิทย์ ที่สนใจในอาชีพ อยากรู้ว่าหมอฟันเค้าเรียนกันยังไง หมอฟันจะใช่แนวทางของเราไหม มาร่วมกันค้นหาแนวทางที่ใช่ในแบบของตัวเอง ได้เข้ามาสมัครเข้าร่วมค่ายนี้ โดยมีรายละเอียดของค่ายตามข้างล่างนี้ค่า

 ระยะเวลาจัดค่าย

          ค่ายจัดวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี โดยพักค้างคืน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1 คืน

 รับสมัคร

          รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 ตุลาคม 2555 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร)

 ประกาศผล

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

 เกณฑ์การรับสมัคร

          นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.9

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

          300 บาท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ชำระในวันลงทะเบียน)

 การส่งใบสมัคร

          รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งใบสมัครมาที่

          ห้องสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          (วงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 8)

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (เรียงเอกสารตามลำดับดังนี้)

          1. แบบฟอร์มใบสมัคร + รูปถ่าย Download ใบสมัคร Click!!

          2. เอกสารการยินยอมจากผู้ปกครอง(แนบกับใบสมัคร)

          3. ใบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสม พร้อมประทับตราโรงเรียน

          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

          - ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและตามความจริง ด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย

          - หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง จะไม่รับการพิจารณา

          - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์

          - การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิ้นสุด

          - ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้

         น้องๆ ที่สนใจ สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ในเว็ปไซค์ http://sanfundt.blogspot.com/
หรือทาง Facebook ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ครั้งที่ 8 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ พี่เจิน 08-5112-2844, พี่กิด 08-1559-8066 และ พี่โม 08-7328-2330


 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.มหิดล จัดค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 โพสต์เมื่อ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 17:20:23 136 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP