เรียนภาษาต่างประเทศ กับ มธ.ศูนย์รังสิต เริ่มเรียน 6 ก.ย. 55 นี้
อบรมภาษา " อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน กับ มธ.ศูนย์รังสิต เริ่มเรียน 6 ก.ย. 55 นี้

            โครงการอบรมคณะศิลปศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

วิชาที่เปิดสอน

1. วิชาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ : ฟัง-พูด- อ่าน-เขียน ( English skills Development) 

           เนื้อหา เรียนรู้กฎไวยากรณ์ การใช้ภาษา พัฒนาคำศัพท์ และฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การออกเสียง และการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพในสถานการณ์ที่สมจริง (มีการทดสอบจัดระดับผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม)

2. วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ : ( English Conversation ) 

           ฝึกฝน และพัฒนาทักษะ การฟัง-การพูด ภาษาอังกฤษระดับต้นเพื่อใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างมี ประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่สมจริง รวมทั้งเรียน รู้การใช้ภาษาและสำนวนการพูดเพื่อใช้โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ (มีการทดสอบจัดระดับในวันแรกของการอบรม)

3. วิชาไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ ( English Grammar and Uses )

           ศึกษา โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน และการสื่อสารทั่วไป โดยทำแบบฝึกหัดที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง - พูด - อ่าน และเขียน

           วิชาที่ 1-3 เปิดสอน กลุ่มวันอังคาร, พฤหัส และวันเสาร์ 

4. ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 

           ศึกษา ระบบเสียง เรียนรู้การฝึกออกเสียงโดยอาศัยสัทอักษรระบบPinyin เพื่อให้พูดออกเสียงภาษาจีนกลางได้ตามมาตรฐานและศึกษาไวยากรณ์เพื่อให้เข้า ใจระเบียบโครงสร้างของภาษา สามารถผูกประโยคง่ายๆด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังศึกษาหลักการเขียน วิธีการจำ และความหมายของตัวอักษรจีน

           เปิดอบรมทุกวันพุธ, ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.00 น.                                                
           เริ่ม  7 กันยายน – 17 ตุลาคม 2555


5. ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

           ศึกษา ระบบเสียงและอักษรญี่ปุ่น คือ Hiraganaและ Katakana คำทักทาย ในชีวิตประจำวันการแนะนำตนเอง ฯลฯ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ คำศัพท์และ โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน และได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ

           เปิดอบรมทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น. 
           เริ่ม  6 กันยายน – 16 ตุลาคม 2555


6. ภาษาสเปนพื้นฐาน 

           เรียน รู้การออกเสียง ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับไปใช้ในการสนทนาเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆ พร้อมสอดแทรกวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเสปน โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและกว้างมากขึ้นในเชิงโครงสร้างไวยากรณ์และหัวข้อศึกษา เนื้อหาหรือ สถานการณ์ต่างๆที่นำเสนอตามลำดับ

           เปิดอบรมทุกวันพุธ, ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.00 น.
           เริ่ม  7 กันยายน – 17 ตุลาคม 2555


7. ภาษารัสเซียพื้นฐาน 

           ภาษา รัสเซียพื้นฐาน 1 ศึกษาการออกเสียงและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูดอ่าน เขียน ในระดับต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปชีวิตประจำวันได้

           เปิดอบรมทุกวันเสาร์  เวลา 9.00 – 15.00 น.
           เริ่ม 8 กันยายน – 13 ตุลาคม  2555


8. การฟัง - การพูดภาษารัสเซีย 1     

           ฝึกการฟัง การพูดภาษารัสเซียกับเจ้าของภาษาด้วยบทสนทนาง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การแนะนำตัว การทักทาย การบอกอาชีพ การเล่าเกี่ยวกับตนเอง การคมนาคมภายในเมือง การซื้อของในร้านค้าเป็นต้น ในระดับนี้ผู้ที่ศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง อักษรในภาษารัสเซีย และหลักไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น

           เปิดอบรมทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี  เวลา 17.30 – 20.00 น.
           เริ่ม 6 กันยายน – 16 ตุลาคม  2555


           ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามที่ห้อง 101 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2675, 0-2613-2680 ที่ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5645 หรือ seplas.arts@hotmail.com


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรียนภาษาต่างประเทศ กับ มธ.ศูนย์รังสิต เริ่มเรียน 6 ก.ย. 55 นี้ โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 16:23:33 338 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP